Zagrebačka županija raspisala je natječaj vrijedan 4.950.000,00 kuna za dodjelu bespovratnih potpora u poljoprivredi, ruralnom razvoju i šumarstvu. Najviši ukupni godišnji iznos županijske potpore koju jedan korisnik može ostvariti po svim sektorima i mjerama iznosi 100.000 kuna. Natječaj je otvoren do 15. studenog 2013. godine.

Potpore će se dodjeljivati za ulaganja u modernizaciju poljoprivrednih gospodarstava u sektoru povrćarstva, cvjećarstva, voćarstva, vinogradarstva i vinarstva te stočarstva i ekološke proizvodnje; premiju osiguranja; edukaciju i stručno osposobljavanje; označavanje i certificiranje proizvoda; legalizaciju zgrada na poljoprivrednom gospodarstvu; unapređenje i očuvanje genetskog potencijala; ulaganja u sektoru ruralnog razvoja; kompenzaciju otežanih uvjeta gospodarenja te za ulaganja u sektoru šumarstva.

Korisnici županijskih potpora mogu biti poljoprivredna gospodarstva s područja Zagrebačke županije koja su upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava u Zagrebačkoj županiji te šumoposjednici upisani u Upisnik šumoposjednika s prebivalištem na području županije.

„Ove smo godine u natječaj za potpore u poljoprivredi uključili još jednu mjeru i to potporu za legalizaciju zgrada, odnosno farmi, na poljoprivrednim gospodarstvima. Pozivam naše poljoprivrednike da iskoriste ovu mjeru i legaliziraju svoje objekte“ – pojasnio je župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić. Ovisno o površini građevine, Županija će pri legalizaciji zgrada na poljoprivrednom gospodarstvu sufinancirati geodetski i arhitektonski snimak izvedenog stanja, iskaz površina i obračunske veličine zgrade, itd.

„Osim spomenutih 4,95 milijuna kuna, u ovoj smo godini u poljoprivredi osigurali i 4,2 milijuna kuna za mjere ruralnog razvoja koje se koriste za gradnju nerazvrstanih cesta, područnih škola i društvenih domova, zatim 1,3 milijuna kuna za pokroviteljstva, novčane donacije i pomoći za provođenje projekata. Za sufinanciranje projekata i programa EU iz područja poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja osigurali smo 3,5 milijuna kuna, za lovstvo 1.215.000,00 kuna, dok smo za organizaciju stručnih skupova, gospodarskih manifestacija i izdavanje stručne literature predvidjeli 350.000 kuna. Dakle, govorimo o 15,5 milijuna kuna bespovratnih sredstava u poljoprivredi – zaključio je Kožić.

Iz Zagrebačke županije pozivaju sve zainteresirane da se jave na raspisan natječaj. Sve informacije, tekst natječaja i potrebni obrasci zahtjeva mogu se dobiti u Upravnom odjelu za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo Zagrebačke županije, Ulica grada Vukovara 72, na broj telefona 01/6009-496, 01/6009-427, 01/6009-420 i 01/6009-426 te ovdje.