Općina Jakovlje proslavila je svoj dan. Govoreći o učinjenom u proteklih godinu dana, načelnica Snježana Bužinec je rekla da je naglasak bio na pripremi dokumenata kako bi se općinski projekti mogli prijaviti na razne natječaje. Usvojena je Strategija razvoja do 2025. i Strategija gospodarenja nekretninama do 2022. godine.

„Donijeli smo i Prometnu studiju, temeljem koje smo pokrenuli izradu projektne dokumentacije za više kapitalnih projekata, poput asfaltiranja pet kilometara makadamskih prometnica. Detaljnim planom uređenja groblja predvidjeli smo njegovo proširenje za više od 6400 četvornih metara te gradnju objekta za budući komunalni pogon“, rekla je načelnica. Posebnu pažnju, istaknula je, Općina pridaje zaštiti okoliša i obnovljivim izvorima energije. Sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost izrađena je potrebna dokumentacija te potom ishođena građevinska dozvola za gradnju reciklažnog dvorišta. Sredstva za gradnju, više od 1,6 milijuna kuna, očekuju se od resornoga Ministarstva, temeljem prijave na raspisani natječaj.

Na svečanoj sjednici Općinskog vijeća, načelnica je govorila i o projektima vodoopskrbe i odvodnje. Rekla je da je Općina ishodila lokacijsku dozvolu za gradnju kanalizacije, pa sada, u dogovoru sa Zagorskim vodovodom, predstoji izrada feasibillity studije.

„Zagorski vodovod prijavio je na natječaj, kroz Program ruralnog razvoja RH, gradnju vodovoda u naselju Kraljev Vrh, vrijednu 6,7 milijuna kuna“, dodala je Bužinec. Rekla je da je u tijeku izrada projekata za asfaltiranje Igriške ulice, koja spaja naselja Igrišće i Kraljev Vrh.

Sufinanciranjem Općine izrađena je i projektna dokumentacija za obnovu Područne škole u Kraljevom Vrhu, a za dogradnju matične škole u Jakovlju izrađeno je idejno rješenje.

Svečanosti u Jakovlju prisustvovao je, uz ostale, i župan Stjepan Kožić.

„Napori koje poduzimaju male općine najbolje govore da nije dobra teorije prema kojoj ih treba ukidati. Općine i gradovi najbolje znaju potrebe svojih žitelja i za njih najbolje znaju skrbiti. Mi im u tome pomažemo“, rekao je župan. Govoreći o projektu preasfaltiranja županijskih i lokalnih cesta rekao je da će u područje Jakovlja biti uloženo milijun kuna. Govorio je i o projektima Županije koji nisu usko povezani s ovom općinom, poput gradnje Regionalnoga vodoopskrbnog sustava „Zagreb-istok“, ustvrdivši da je Zagrebačka županija po mnogo čemu primjer drugima.

U sklopu proslave Dana općine, obilježen je i Dan hrvatskih branitelja Jakovlja.