Do kraja 2017. godine bit će dovršena 27 milijuna kuna vrijedna moderna ULO (ultra low oxygen) hladnjača Distributivnog centra za voće i povrće u Radnoj zoni Rakitovec u Zagrebačkoj županiji. Radi se o jedinoj hladnjači u Republici Hrvatskoj kapaciteta 3000 tona, koja nije u vlasništvu veletrgovaca, a omogućit će proizvođačima s područja Zagrebačke županije, ali i šire da svoje proizvode skladište prema uvjetima koje ne diktiraju trgovci, konkuriraju uvoznoj robi, ali i potrošačima nude domaće proizvode provjerene kvalitete tijekom cijele godine.

 Gradnja ULO hladnjače s tehnološkom opremom i transportnim sredstvima ukupne vrijednosti 27 milijuna kuna predstavlja drugu fazu razvoja Distributivnog centra za voće i povrće d.o.o., a većina sredstva tj. 23.362.980,45 kn osigurana je iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Prijavitelji projekta su uz Distributivni centar za voće i povrće d.o.o. i Poljoprivredna zadruga (PZ) Zagrebački voćnjaci te PZ Međimurski voćnjaci čiji će mali i srednji poljoprivrednici izgradnjom ove hladnjače postizati bolje kupoprodajne cijene.

Distributivni centar za voće i povrće, čija je I. faza izgradnje završena 2012. godine, do sada je proizvođačima pružao usluge prihvata, skladištenja, sortiranja, kalibriranja, pakiranja te utovara i otpreme voća i povrća. „Nakon što izgradimo ovu hladnjaču mogu reći da će poljoprivredna proizvodnja u Zagrebačkoj županiji doseći jedan novi, europski, standard. S jedne strane osigurat ćemo domaćim proizvođačima da voće i povrće mogu plasirati na tržište cijele godine, a s druge strane potrošačima da dobiju kvalitetnu domaću namirnicu očuvane nutritivne vrijednosti“ –  izjavio je župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić danas prilikom obilaska radova naglasivši kako Centar s hladnjačom ima sve predispozicije da postane regionalni lider za domaće proizvođače jer će im omogućiti stvaranje veće dobiti, a time i razvoj hrvatske poljoprivrede.

Inače, ULO hladnjača koristi tzv. ultra low oxygen tehnologiju koja smanjujući kisik omogućuje dugotrajno skladištenje voća i povrća. Uvođenjem ovih novih tehnologija želi se organizirati i izgraditi tržišna i financijska infrastruktura koja bi ojačala i očuvala tradicijske vrijednosti poljoprivredne proizvodnje te istovremeno informirala i educirala poljoprivrednike o novim trendovima u proizvodnji i poslovanju. Očekuje se i čitav niz drugih benefita kao što su zapošljavanje i samozapošljavanje, kontinuirani i ekološki održiv gospodarski razvoj te stvaranje konkurentnih i održivih poljoprivrednih gospodarstava i prepoznatljivih proizvoda s većom dodanom vrijednošću na poljoprivrednom gospodarstvu i selu.

Distributivni centar za voće i povrće d.o.o. osnovan je 2008. godine s namjerom da postane središnje mjesto koje će omogućiti koncentraciju ponude voća i povrća poljoprivrednih proizvođača s područja Zagrebačke županije i okolnih županija. Vlasnici društva su: Zagrebačka županija s udjelom u visini 18.000.000 kuna, što iznosi 78,25% vlasništva, Grad Velika Gorica s udjelom u visini 3.900.000 kn, što iznosi 16,96% vlasništva te Poljoprivredna zadruga Zagrebački voćnjaci s udjelom u visini 1.102.000 kn, što iznosi 4,79% vlasništva.