Ugovori o EU sufinanciranju 6 vodnokomunalnih projekata, među kojima su projekti Rugvica – Dugo Selo te Jastrebarsko, potpisani su jučer u prostorijama Hrvatskih voda.

Osim za navedena dva projekta s područja Zagrebačke županije, Rugvica – Dugo Selo i Jastrebarsko, ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava i sufinanciranju vodnokomunalnih infrastrukturnih projekata potpisani su i za Donju Dubravu, Mursko Središće, Varaždin i Varaždinske Toplice. Ukupna vrijednost svih šest projekata je 1,7 milijardi kuna, a sufinancirat će se EU sredstvima kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ za razdoblje 2014.-2017.

Ugovore su potpisali ministar zaštite okoliša i energetike dr. sc. Tomislav Ćorić, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković te predstavnici jedinica lokalne samouprave i tvrtki u čijoj je nadležnosti vodoopskrba i odvodnja na područjima na kojima se projekti realiziraju.

Inače, EU projekt sustava odvodnje Rugvica – Dugo Selo vrijedan je preko 173 milijuna kuna, a realizacijom ovog projekta ukupna stopa priključenosti na kanalizacijski sustav će se povećati na 86 posto pokrivenosti. Projektom je obuhvaćena nadogradnja 3. stupnja pročišćavanja na postojećem uređaju za pročišćavanje otpadnih voda u Oborovskim Novakima, izgradnja 86,7 kilometara sekundarne kanalizacijske mreže (51,7 km na području Općine Rugvica i 35 km na području Grada Dugog Sela) s ukupno 10 crpnih stanica i pet rasteretnih građevina, besplatni priključak na kanalizaciju za oko 8.500 stanovnika (oko 2.600 priključaka) te potpunu sanaciju prometnica po okončanju radova.

Jastrebarski vodnokomunalni projekt vrijedan je gotovo 170 milijuna kuna, a uključuje dogradnju sustava vodoopskrbe, dogradnju i rekonstrukciju sustava odvodnje otpadnih voda, kao i pročišćavanje otpadnih voda na području grada Jastrebarskog. U dijelu sustava odvodnje otpadnih voda izgradit će se 44 kilometra sustava odvodnje i 15 crpnih stanica.

U ime Zagrebačke županije potpisivanju vrijednih ugovora nazočio je župan Stjepan Kožić, a ugovore su za projekt Rugvica – Dugo Selo potpisali gradonačelnik Dugog Sela Nenad Panian, načelnik Općine Rugvica Mato Čičak te direktor ViO Zagrebačke županije Tomislav Masten. Za projekt Jastrebarsko ugovor je potpisao gradonačelnik Jastrebarskog Zvonimir Novosel i direktor Voda Jastrebarsko d.o.o., Mario Brnabić.