U desetoj godišnjici svoga humanitarna rada, Udruga „Srce“ organizirala je u Svetome Ivanu Zelini humanitarni koncert „Od srca srcu“, kojeg su podržale brojne estradne zvijezde. Prihod od koncerta, čiju su organizaciju pomogli i brojni sponzori, Udruga će utrošiti u pokretanje socijalnog poduzetništva.

„Neki članovi naše Udruge koji imaju intelektualne poteškoće, odnosno smanjenu sposobnost za rad, putem vlastita rada mogu biti aktivni sudionici društva. Sredstva od koncerta ići će za inicijalni dio njihova osposobljavanja kako bi osnovali vlastitu tvrtku i ostvarivali vlastite prihode. To je dugoročni proces i za nas veliki izazov“, rekla je Đurđa Penava, predsjednica Udruge, zahvalivši svima koji su tijekom proteklih deset godina pomagali njezin rad.

Među njima je značajnu podršku, ne samo financijsku, dala i Zagrebačka županija, u čije je ime na koncertu bio župan Stjepan Kožić. „Ovo je jedna od najkvalitetnijih udruga na području Svetoga Ivana Zeline, a i šire. Udruga koja je dala značajan doprinos u poboljšanju kvalitete života osoba s poteškoćama u razvoju, ali isto tako i iznjedrila značajan broj projekata koji su financirani iz fondova EU. Ljudi koji su došli na ovaj koncert pokazali su da cijene i poštuju njezin rad“, komentirao je župan Kožić.