Ministar prometa Siniša Hajdaš Dončić i direktor Integriranog prometa zagrebačkog područja Ivan Miličević potpisali su ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za izradu prve faze Master plana prometnog sustava grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije Analiza postojećeg stanja i razvoj prometnog modela.

 

Vrijednost ovog ugovora je 15.186.800,00 kuna, od čega će se 85 posto sredstava osigurati iz fondova Europske unije, kroz Operativni program „Promet 2007.-2013.“, a preostalih 15 posto osigurat će Grad Zagreb, Zagrebačka i Krapinsko-zagorska županija. Kroz prvu fazu Master plana utvrdit će se stanje prometnog sustava, s posebnim naglaskom na unapređenje javnog prometa, a potom će se, kroz njegovu drugu fazu, Izrada i odabir prometnih rješenja, izraditi i odabrati najprihvatljivija rješenja te definirati konkretne mjere iz područja prometa i prometne infrastrukture s ciljem integriranja svih vrsta prometa. Master plan je ujedno preduvjet da se projekti gradske, prigradske i regionalne mobilnosti mogu kandidirati za sufinanciranje iz fondova Europske unije.

 

Prisustvujući potpisivanju ugovora, župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić rekao je da ga raduje što je projekt, za kojega se osobno zalaže još od 2001. godine, ušao u „ozbiljnu fazu“. „Javni prijevoz na području županije trenutno nije dobar. Master plan je izuzetno bitan kako bismo dobili analizu ukupnog prometnog stanja u ovoj regiji te modele integriranog prijevoza. Dokumentacija koju sada imamo nije na toj razini razrade“, rekao je župan Kožić, uz kojega je na potpisivanju ugovora bio i njegov zamjenik Damir Tomljenović, ujedno član Skupštine trgovačkog društva Integrirani promet zagrebačkog područja.

 

Master planovi ili glavni planovi prometnog razvoja pojedinih gradova, županija i regija jesu stručne podloge, odnosno polazni i strateški dokumenti za daljnju izradu niza pojedinačnih prometnih studija i projekata na pojedinim područjima lokalnih i regionalnih uprava. Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, kroz Operativni program „Promet 2007.- 2013.“, sufinancira izradu Master planova s ukupno 43 milijuna kuna. „Ovaj ugovor jedan je od deset koje potpisujemo s krajnjim korisnicima koji su uspješno prošli put aplikacije za bespovratna sredstva iz EU fondova“, rekao je ministar Hajdaš Dončić, dodavši da su temelji za financiranje projekata urbane i regionalne mobilnosti postavljeni lanjskim usvajanjem Strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske, kojom je, po prvi puta, definiran sektor gradske, prigradske i regionalne mobilnosti. Kroz novi program, za razdoblje od 2014. do 2020., za provedbu projekata koji proizađu iz Master planova uložit će se, na razini cijele Hrvatske, 1,55 milijardi kuna.

 

Na potpisivanju ugovora bili su i zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba Vesna Kusin i župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar. Oboje su naglasili važnost poboljšanja prometne povezanosti između Zagreba i dviju županija. „Master plan prometnog sustava neizostavni je preduvjet da se projekt integriranog prometa dalje razvija te će u konačnici rezultirati pozitivnim gospodarskim i socijalnim učincima, kao i pozitivnim efektima za energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša“, rekla je zamjenica gradonačelnika Kusin, dok je župan Kolar pojasnio da će Master plan omogućiti izradu projekata kojima će biti moguće implementirati zajedničke tarife i vozne karte, a što je od iznimne važnosti za sve stanovnike njegove županije.

 

Prometni sustavi grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije u dosadašnjim razvojnim dokumentima nisu sagledavani kao cjelina, što je rezultiralo neujednačenim razvojem prometne infrastrukture i upravljanjem prometnim procesima, posebno u području javnog prijevoza. To je dovelo do toga da se na ovome području čak 60 posto putovanja obavlja osobnim vozilima. Posljedica toga su prometna zagušenja, smanjena sigurnost prometa, buka i veće koncentracije ispušnih plinova, a što u konačnici utječe na smanjenje kvalitete života i konkurentnosti gospodarstva regije.

 

Suradnja triju partnera na konačnoj realizaciji ideje integriranog prijevoza formalizirana je u lipnju 2012. godine, kada je potpisan Sporazum o integriranom javnom prijevozu i organizaciji tarifno-prijevozničke unije na području grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije.