Potpisivanjem sporazuma s europskim regijama otvaramo put međunarodnoj suradnji u obrazovanju, kulturi, sportu, ali i gospodarstvu. Programom pripreme i provedbe projekata koji će se financirati iz fondova Europske unije, sufinancirali smo gradovima i općinama pripremu 151-og projekta, ukupne vrijednosti oko milijardu kuna.

Okupljamo i educiramo potencijalne partnere kako bi pripremili što više projekata koji će se financirati iz EU fondova. Putem Regionalne razvojne agencije do sada smo pomogli realizaciju 114 projekata općina, gradova, OPG-ova, obrta i poduzetnika, ukupne vrijednosti 636 milijuna kuna, od čega su 354 milijuna kuna bespovratna sredstva iz EU fondova.

Nastavljamo aktivnu suradnju s Europskom unijom razvijanjem dobrih odnosa s regijama drugih članica EU te sudjelovanjem u europskim programima koji za cilj imaju unapređenje ukupnog razvoja. Sve to činimo s ciljem poboljšanja gospodarskih uvjeta kako bi privukli strane investitore na područje Zagrebačke županije.

Partnerstvo s europskim regijama jačamo i kako bismo promovirali turističke vrijednosti Zagrebačke županije na prostorima EU.

Organiziranjem stručnih edukacija iz područja europskih integracija u partnerstvu s općinama i gradovima, obrazovnim i drugim institucijama želimo postići da svaka njihova aplikacija projekta na EU fondove bude uspješna. Također, odobravamo znatna financijska sredstva EU projektima, a na tu podršku moći će računati i u budućnosti.

Kod pripreme kapitalnih projekata za sufinanciranje iz raspoloživih fondova EU maksimalno stojimo na raspolaganju svim zainteresiranim stranama.