Konstituiran je novi saziv Stožera civilne zaštite Zagrebačke županije, a za njegova predsjednika imenovan je zamjenik župana Hrvoje Frankić.

Na prvoj sjednici Stožera, održanoj danas, donesen je poslovnik o njegovu radu te Pravilnik o odori pripadnika Stožera civilne zaštite i specijalističkih postrojbi civilne zaštite Zagrebačke županije. Župan Stjepan Kožić, koji je svojom odlukom imenovao 21-nog člana Stožera, poželio je prisutnima što manje intervencija, rekavši da ih na prostiru županije i nema previše, ali da se za njih treba dobro educirati i pripremiti.

„Vjerujem da ćete biti tim koji će dobro funkcionirati“, poručio je župan.

Na sjednici je, uz ostalo, utvrđen datum godišnje vježbe operativnih snaga zaštite i spašavanja Zagrebačke županije. Vježba će se održati 2. rujna u Vrbovcu.

Stožer civilne zaštite, uz ostalo, operativno prati i koordinira mjere i aktivnosti radi spašavanja ljudi i materijalnih dobara. Procjenjuje razvoj događaja i usmjerava snage civilne zaštite na područja na kojima je njihovo angažiranje potrebito, priprema prijedloge o angažiranju snaga i sredstava civilne zaštite te obavlja poslove informiranja javnosti o provođenju mjera civilne zaštite.