Savjet za socijalnu skrb Zagrebačke županije održao je svoju prvu, ujedno i konstituirajuću sjednicu.

Predsjednik Savjeta i zamjenik župana Rudolf Vujević ovom je prigodom istaknuo kako je iznimno zadovoljan novim sastavom Savjeta, istaknuvši pri tome kako su svi članovi vrlo kompetentne osobe s iskustvom na području socijalne zaštite i skrbi.

Savjet za socijalnu skrb Zagrebačke županije u svom radu bavit će se razvojem mreže potrebnih kapaciteta socijalnih usluga, predlaganjem mjera i aktivnosti za poticaj i razvoj sustava socijalne skrbi i novih oblika pomoći i usluga za socijalnu isključenost, a sve u svrhu osiguranja osnovnog životnog standarda najugroženijeg dijela  stanovništva i zadovoljenja potreba socijalno osjetljivih skupina.