Župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić javno se usprotivio gradonačelniku Zagreba Milanu Bandiću da palionica otpada bude u njegovoj županiji te ga je prozvao da nije ništa radio i da zbog toga Županija neće plaćati penale.

Je li bila politička odluka raskidanje ugovora o zbrinjavanju otpada sa Zagrebom?

Nije, već je ta odluka nastala na temelju studije o optimalnom načinu zbrinjavanja otpada. Pokazalo se da je MBO tehnologija (mehanička i biološka obrada otpada, op. a.) dvostruko jeftinija, a i ekološki prihvatljiva. Drugi je razlog to što smo se načelnim sporazumom bili dogovorili da će Zagreb napraviti postrojenje za termičku obradu otpada. Grad Zagreb od 2006. do 2008. nije ništa napravio. A nije ni do danas. Kada bismo čekali Zagreb, ne bismo riješili zbrinjavanje otpada, a kao odgovorni ljudi mi smo to morali učiniti.

Jesu li sanirana odlagališta u Županiji?

Veliki dio da, a dio je u sanaciji. Ogledno je sanirano odlagalište u Velikoj Gorici, ali i u drugim gradovima – Vrbovcu, Dugom Selu, Ivanić Gradu. Prema direktivama EU, do 2015. trebali bismo imati odvojeno prikupljanje, a do 2018. Centar za gospodarenje otpadom i pretovarne stanice. .

Za taj su centar odabrani Brckovljani, a tamo je HSS na vlasti. Je li tu politika presudila?

Ne, oni su razmišljali da otpad nije smeće, već gospodarska aktivnost od koje će općina profitirati. Odluku su donijeli jednoglasno, dakle i druge političke opcije.

Idete na bolje?

Određene stvari u gospodarskom smislu ipak su kvalitetnije. Pokrenute su neke investicije koje su među najvećima u Hrvatskoj: proširenje Plive vrijedno 120 milijuna eura, Ikea od 100 milijuna eura. Ali i druge, manje investicije: Pip u Pisarovini s pogonom od 30 milijuna kuna, 250 milijuna kuna u PIK Vrbovcu, prije toga Violeta u Svetoj Heleni, Eurokabel u Jakovlju, podatkovni centar u Jastrebarskom. Podaci iz Fine govore da su poduzetnici poslovali pozitivno. Imaju više prihoda, bruto dobit 780 milijuna kuna, što je osam posto više, ukupni prihodi veći su tri posto, broj zaposlenih jedan posto, a neto plaća 4,7 posto.

Koliko se povećava proračun?

Za 7, 5 milijuna. Imali smo 293, a sad oko 301 mil kn. Ta ćemo sredstva dati za ono što nam nije država dala: tri milijuna za hitnu medicinu, dva za Dom zdravlja da bi mogao pozitivno funkcionirati, 1,5 milijuna za dvoranu u Mariji Gorici, 500.000 za područnu školu u Sv. Ivanu Zelini i 500.000 za gospodarstvo koje već u proračunu ima 5 milijuna kuna više nego godinu prije. Dio će dobiti škole za održavanje minimalnog tehničkog standarda jer je država i to smanjila.

Čujemo da HDZ na izbore ide sa svojim kandidatom?

Ovog časa ne mogu reći ni da idemo samostalno ni u koaliciji. Razgovaramo s HDZ-om. Koliko znam, početno stanje u HDZ-u bilo je da će imati svog kandidata. Čini mi se da u zadnje vrijeme razmišljaju drugačije. Nemamo nikakav dogovor ni sporazum, ali radimo na tome.

Izvor: vecernji.hr