Veliku pažnju posvećujemo zaštiti i uređenju prostora, a osobito razvoju gradskih i seoskih naselja te gospodarskih zona u kojima žive i rade naši građani. Kroz Prostorni plan uređenja Zagrebačke županije stvoreni su temelji za ravnomjeran gospodarski razvoj te prometnu i komunalnu povezanost gradova i općina. Osim urbanom planiranju, veliku pažnju posvećujemo zaštiti prirodnih resursa i kulturne baštine kojom županija obiluje.

Donijeli smo Strategiju razvoja kulture Zagrebačke županije čiji je cilj unaprijediti kulturni život u svih 697 naselja, očuvati i revitalizirati kulturnu baštinu te stvoriti uvjete za daljnji razvoj kulturnog turizma. U skladu s time, poticat ćemo različite programe glazbene i kazališne scene te zavičajnog nakladništva, a poticat ćemo i vrlo aktivan kulturno-umjetnički amaterizam.

Nastavit ćemo s valorizacijom zaštićenih kulturnih dobara, a razvijanjem ustanova u kulturi, galerija, muzeja i knjižnica dodatno ćemo osnažiti njihov značaj. Zaštitom etnografskog nasljeđa i prikupljanjem etnografske građe očuvat ćemo našu tradiciju i običaje za buduće generacije.

Također, i dalje ćemo provoditi niz projekata s ciljem zaštite prirodnih vrijednosti unapređivanjem sustava prostornog planiranja, čime se potiče ravnomjerni razvoj gradova i općina te ćemo provoditi projekte očuvanja zaštićenih prirodnih vrijednosti, kulturnih dobara, tradicijskih građevina i nematerijalne baštine. Naravno, kao i do sada, sufinancirat ćemo rad udruga koje vode brigu o zaštiti okoliša, zraka, tla i vode.