Veliku pažnju posvećujemo zaštiti i uređenju prostora, a osobito razvoju gradskih i seoskih naselja te gospodarskih zona u kojima žive i rade naši građani. Osim urbanom planiranju, veliku pažnju posvećujemo zaštiti prirodnih resursa i kulturne baštine kojom županija obiluje. Kroz Prostorni plan uređenja Zagrebačke županije stvoreni su temelji za ravnomjeran gospodarski razvoj te prometnu i komunalnu povezanost gradova i općina. Donijeli smo Strategiju razvoja kulture Zagrebačke županije. Cilj nam je unaprijediti kulturni život u svih 697 naselja, očuvati i revitalizirati kulturnu baštinu te stvoriti uvjete za daljnji razvoj kulturnog turizma. Također, nastavit ćemo provoditi niz projekata s ciljem zaštite prirodnih vrijednosti.

Očuvanje kulturnog blaga nastavljamo:

  • Unapređivanjem sustava prostornog planiranja, čime se potiče ravnomjerni razvoj gradova i općina
  • Provođenjem projekata očuvanja zaštićenih prirodnih vrijednosti, kulturnih dobara, tradicijskih građevina i nematerijalne baštine
  • Valorizacijom zaštićenih kulturnih dobara zaštitom etnografskog nasljeđa i prikupljanjem etnografske građe
  • Razvijanjem ustanova u kulturi, galerija, muzeja i knjižnica
  • Poticanjem različitih programa glazbene i kazališne scene, zavičajnog nakladništva i poticanjem kulturno-umjetničkog amaterizma
  • Sufinanciranjem udruga koje vode brigu o zaštiti okoliša, zraka, tla i vode