Sveukupan ravnomjeran razvoj svih naših gradova i općina za nas je puno više od puke zakonske obveze. Dobro osmišljeni projekti koji osluškuju stvarne potrebe naših žitelja oduvijek su nam bili prioritet, a jedan od načina na koji radimo na ostvarenju ujednačenog razvoja svakako je projekt Regionalnog vodoopskrbnog sustava (RVS) „Zagreb-istok“, vrijedan preko 700 milijuna kuna.

Investiciju je, u suradnji s Hrvatskim vodama, pripremila Županija. Kako bismo je mogli realizirati prvi smo u Hrvatskoj, po čemu Zagrebačka županija može biti primjer svima, ujedinili trgovačka društva koja obavljaju uslugu javne vodoopskrbe i odvodnje na istočnom dijelu Zagrebačke županije. U travnju 2017. godine ovaj naš projekt uvršten je na Listu strateških projekata Republike Hrvatske. Također, osigurani su svi preduvjeti da se ovaj projekt financira iz fondova EU, odnosno kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija“, a sama gradnja počinje u jesen 2017. godine.

Cilj ovog projekta je osigurati priključak na javni vodoopskrbi sustav za 105.000 stanovnika istočnog dijela Zagrebačke županije. Projektom RVS Zagreb Istok obuhvaćena je gradnja nove, odnosno, rekonstrukcija postojeće javne vodoopskrbne mreže i pripadajućih objekata na području Dugog Sela, Ivanić-Grada, Svetog Ivana Zeline i Vrbovcu te općina Brckovljani, Rugvica, Kloštar Ivanić, Križ, Bedenica, Dubrava, Farkaševac, Gradec, Preseka i Rakovec.

Svjesni lošeg stanja naših prometnica osigurali smo, putem Županijske uprave za ceste, sredstva za rekonstrukciju najugroženijih županijskih i lokalnih cesta. Radovi su počeli lani, a nastavljaju se ove godine. Sanirat ćemo 200 kilometara cesta kako bi vožnja našim prometnicama bila sigurna i ugodna za sve koji njima prometuju.

Zajedno s Krapinsko-zagorskom županijom provodimo projekt modernizacije javne rasvjete „NEWLIGHT“ procijenjene vrijednosti 20 milijuna eura. Projekt je objedinio 57 jedinica lokalne samouprave na području Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije s ciljem modernizacije 35.000 tijela javne rasvjete, što će u konačnici dovesti do godišnje uštede na troškovima za energiju i održavanje u iznosu od 1,1 milijuna eura.

Riječ je o prvom projektu rekonstrukcije i modernizacije javne rasvjete u Republici Hrvatskoj, trećem takvom u Europskoj uniji, čija je I. faza sufinancirana, također po prvi put u Hrvatskoj, sredstvima iz programa tehničke pomoći ELENA (European Local Energy Assistance) Europske investicijske banke.