S ciljem poticanja korištenja novih tehnologija lani smo započeli s postavljanjem e-punionica, a ove godine krenuli smo i s postavljanjem pametnih klupa. Strategijom razvoja informacijske i komunikacijske tehnologije stvaramo preduvjete za transformaciju Zagrebačke županije u pametnu županiju, što podrazumijeva umrežavanje ljudi, sustava, podataka i stvari kako bi se dobile što potpunije informacije za donošenje odluka koje će podržati održivi razvoj. Koncept održivog razvoja, očuvanja okoliša, uključenosti stanovništva i cirkularna ekonomija važne su sastavnice pametne županije.

I dalje ćemo ulagati u modernu tehnologiju:

  • Gradnjom infrastrukture širokopojasnog interneta čime ćemo svim stanovnicima županije omogućiti brzinu pristupa internetu od najmanje 30 Mbps
  • Uvođenjem novih informacijskih i komunikacijskih sustava
  • Umrežavanjem IT sustava širenjem mreže e-punionica i postavljanjem pametnih klupa
  • Razvijanjem web prodaje županijskih proizvoda
  • Provođenjem projekata digitalizacije proizvodnih i uslužnih tvrtki primjenom industrije 4.0 i Lean menadžmenta