Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije započela je sa sanacijom klizišta te redovnim i izvanrednim održavanjem cesta na svom području. Župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić, njegov zamjenik Damir Tomljenović i suradnici obišli su danas neke od lokacija na kojima su u tijeku radovi.

Prvo su se obišli radovi na sanaciji klizišta koje je nastalo uz nadvožnjak u Gradecu. Spomenuta investicija vrijedna je 700.000 kuna. U Gradecu su obišli i OŠ Gradec ispred koje su upravo završeni radovi na izgradnji okretišta za autobuse koji prevoze školsku djecu. Za ovu investiciju, vrijednu 938.872,50 kn, Zagrebačka je županija osigurala 751.098 kn, a Općina Gradec 187.774,50 kn. Ovom prigodom, župan Kožić podsjetio je kako je Zagrebačka županija za gradnju škole i dvorane u Gradecu osigurala 30,5 milijuna kuna vlastitih sredstava.

Nakon toga, predstavnici županije obišli su lokalnu Cesta Curkovec, koja se prevlači asfaltom, a za što će se izdvojiti 150.000 kuna. Također, krenuli su i radovi na novom mostu Blaževdol, čija će gradnja koštati oko milijuna kuna.