U Zagrebačkoj županiji održan je radni sastanak na kojem su predstavljene mogućnosti sufinanciranja projekta jedinica lokalne samouprave u sustavu gospodarenja otpadom.

Sastanak je za predstavnike županije te gradova i općina s njenog područja organiziran na inicijativu Ministarstva zaštite okoliša i energetike, u ime kojeg se okupljenima obratio državni tajnik Mile Horvat.

„Osnovni cilj je do 2020. godine odvojeno prikupljati i reciklirati 50 posto otpada. Sada smo otprilike na pola puta i zato je 2018. godina bitna godina za uspostavu infrastrukture u postupku odvojenog sakupljanja otpada, kao i za zatvaranje svih neuređenih odlagališta otpada . Za provedbu aktivnosti na raspolaganju iz europskih fondova imamo nešto više od 470 milijuna eura koji bi nam trebali pomoći da cilj i ostvarimo“, rekao je Horvat.

Sudionici sastanka upoznati su s natječajima koji su u tijeku i koji će se tek raspisati. Riječ je o natječajima za gradnju reciklažnih dvorišta, sortirnica i kompostana, nabavu vozila i spremnika za odvojeno prikupljanje otpada te provedbu edukativno – informativnih aktivnosti. Za svaki od natječaja jedinice lokalne samouprave mogu očekivati povrat do 85% sredstava iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Župan Stjepan Kožić istaknuo je kako je izmjenom Plana gospodarenja otpadom RH kojim je koncept gradnje centara za gospodarenje otpadom iz županijskog promijenjen u regionalni sa sobom povukao cijeli niz posljedica koje će u konačnici utjecati na realizaciju cilja koji je pred nas postavila Europska unija.

„Zagrebačka županija početkom 2018. godine potpisala je s Gradom Zagrebom i Zagrebačkim centrom za gospodarenje otpadom Sporazum o suradnji na pripremi projekta ‘Centar za gospodarenje otpadom Zagreb’, nakon čega je oformljen projektni tim koji koordinira daljnje aktivnosti, posebice Studiju izvedivosti koja između ostalog podrazumijeva definiranje sadržaja i tehnologija obrade, kao i način zbrinjavanja otpada unutar Centra“, rekao je župan Kožić izrazivši zadovoljstvo održanim sastankom koji je gradonačelnicima i načelnicima ponudio čitav niz važnih informacija o sufinanciranju projekata u sustavu gospodarenja otpadom.