Premijer Vlade RH Andrej Plenković sastao se u Požegi s predstavnicima Hrvatske zajednice županija, Udruge gradova, Udruge općina te predsjednikom saborskog Odbora za lokalnu samoupravu. U ime Zagrebačke županije sastanku je prisustvovao župan Stjepan Kožić.

Kao najznačajnije teme sastanka premijer je uvodno izdvojio Strategiju regionalnog razvoja Republike Hrvatske do kraja 2020. godine te fiskalnu decentralizaciju te transparentnije i učinkovitije financiranje jedinica lokalne i područne samouprave.

“Ponekad se činilo da Vlada i županije žive u dva paralelna svijeta, pa su župani imali svoje kolegije u okviru Zajednice županija, a susreti s Vladom bili su više ad hoc karaktera. A ova Vlada posebno cijeni ulogu županija i vas koji ste dobili povjerenje na izborima prije nekoliko tjedana”, naglasio je Plenković. Dodao je da će ovakvi sastanci postati sustavna praksa, obavezno dva puta godišnje – u lipnju i prosincu.

Inače, radi se o drugom sastanku ovog formata – premijer Plenković prvi je sastanak sazvao 19. prosinca 2016. godine s ciljem uspostavljanja načela partnerstva u komunikaciji sa svim hrvatskim županijama, gradovima i općinama. Tada je dogovoreno da se uvede praksa redovitog djelovanja i usklađivanja višerazinskog upravljanja Hrvatskom, u cilju njezinoga ravnomjernog regionalnog razvoja.

Na sastanku je ministar financija Zdravko Marić predstavio novi prijedlog fiskalne decentralizacije i financiranje jedinica lokalne i područne samouprave. Prema tom novom modelu prihodi od poreza na dohodak, u duhu ravnomjernijeg razvoja jedinica lokalne i regionalne samouprave, raspoređivat će se po načelu: 60% za općine i gradove, 17% za županije, 17% za fiskalno izravnavanje, a za financiranje decentraliziranih funkcija preostalih 6%.

Prema riječima ministra Marića, najveći dio financiranja postojećih decentraliziranih funkcija sada preuzima država. „Jedna od anomalija u postojećem sustavu poreza na dohodak je činjenica da se svi oblici poreza na dohodak, odnosno prihoda od poreza na dohodak, u postojećem sustavu dijele između gradova, općina i županija, odnosno države, dok je jedan još uvijek centraliziran, a to je prihod od poreza na kamate na štednju“, rekao je Marić.

Ministrica regionalnog razvoja i fondova EU Gabrijela Žalac predstavila je Strategiju regionalnog razvoja RH do kraja 2020., a na sazivanju sastanka premijeru je u ime prisutnih župana zahvalio predsjednik Hrvatske zajednice župana Goran Pauk.

Pauk je pozdravio i izmjene zakona jer se time „jako pojednostavljuje model financiranja“. „Uvodi se jedinstveni model raspodjele poreza na dohodak. Uz to, porez na dohodak s osnova kamate na štednju prepušta se lokalnoj upravi, kao i izdvajanje fonda za financiranje decentraliziranih funkcija, čime će nam ostati veća masa od poreza na dohodak. Naša glavna zamjerka jest to što smatramo da bi županije trebale dobivati 20, a ne 17% prihoda od poreza na dohodak, jer naše računice govore da bi četiri županije: Zagrebačka, Istarska, Primorsko-goranska te Dubrovačko-neretvanska financijski lošije prošle u ovom aranžmanu. No, ministar nas je uvjeravao kako će sve županije bolje proći, pa se tek pripremamo za buduće rasprave o tom pitanju“, izjavio je Pauk.

Na sastanku je također dogovoreno da će se idući sastanak održati u prosincu u Šibeniku.