U prostorijama Zagrebačke županije održana je konstituirajuća sjednica Vijeća za prevenciju Zagrebačke županije. Sjednicu je sazvao i vodio župan Stjepan Kožić, ujedno i predsjednik Vijeća za prevenciju Zagrebačke županije.

Konstituiranjem ovog Vijeća želi se putem preventivnih aktivnosti povećati sigurnost, prevenirati štetno ponašanje, smanjiti strah građana od kriminaliteta te podići ukupnu kvalitetu života na području Županije. Preventivne aktivnosti će se, kao i do sada, provoditi u koordinaciji i suradnji s Policijskom upravom zagrebačkom kako bi se postigao još viši stupanj sigurnosti te zaštite ljudi i imovine.

Nakon što je na sjednici prihvaćen Poslovnik o radu Vijeća za prevenciju Zagrebačke županije, Dalibor Marijan iz Službe za sigurnost cestovnog prometa PU zagrebačke informirao je članove Vijeća o stanju sigurnosti na županijskim prometnicama. „Iako je broj prometnih nesreća u 2016. godini skoro pa 1% posto manji nego u odnosu na 2015. godinu, zabrinjava povećanje broja smrtno stradalih u tim istim nesrećama. Posebno je to vidljivo kad uspoređujemo podatke s gradom Zagrebom u kojem su na 100 tisuća stanovnika, u 2016. godini, poginula 2,5 sudionika u prometu, dok u Zagrebačkoj županiji njih 12“, rekao je Marijan.

Željko Prša, ovlaštenik za obavljanje poslova načelnika PU zagrebačke, ujedno i zamjenik predsjednika Vijeća za prevenciju Zagrebačke županije, istaknuo je da je u čak 70% slučajeva uzrok prometnih nesreća alkoholizirano stanje mladih vozača, a kao problematičnu cestovnu dionicu istaknuo je zagrebačku obilaznicu prema Bregani. „Trudit ćemo se svim mogućim raspoloživim resursima prevenirati buduće prometne nesreće kako bi stanje do kraja 2017. godine bilo bolje“, rekao je Prša dodavši da je Zagrebačka županija i dalje najsigurnija županija u cijeloj zemlji prema stopi kriminalnih aktivnosti.