Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije, zajedno s tvrtkom GDi Gisdata, održao je prezentaciju Informacijskog sustava prostornog uređenja Zagrebačke županije.

Prezentaciji su prisustvovali predstavnici županijskih Upravnih odjela i Javnih ustanova koji u svojem radu koriste prostorno plansku dokumentaciju, ali i župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić koji je tom prigodom pohvalio uspješan dugogodišnji rad Zavoda za prostorno uređenje. „Djelatnici Zavoda pokazat će nam jedan mali segment njihovog rada iz cjelokupne dokumentacije koju čuvaju i obrađuju. Vidjet ćemo stručni okvir u kojem se podaci obrađuju uz korištenje suvremene GIS tehnologije kao i mogućnosti izrade složenih izvješća za potrebe rada naših Upravnih odjela“ rekao je župan pojasnivši kako je cilj ove prezentacije educirati i potaknuti građane, poduzetnike te gradove i općine na korištenje javno dostupnih podatak na internetu.

Uvodnu prezentaciju o WEB GIS pregledniku prostornih planova održale su ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije Željka Kučinić i voditeljica Odsjeka za infrastrukturni sustav i GIS Andrea Galić. Prisutnima su pojasnile kako uz pomoć WEB GIS preglednika građani mogu dobiti uvid u sve razine prostornih planova koji su važeći na njihovom području. „Građani mogu pregledati Prostorni plan Zagrebačke županije, prostorne planove uređenja gradova i općina, prostorne planove područja posebnih obilježja, kao i generalne urbanističke planove i urbanističke planove uređenja“, izjavila je Kučinić.

Stručni savjetnik za GIS u Odsjeku za infrastrukturni sustav i GIS Zoran Tonković objasnio je programske alate Geografskog informacijskog sustava (GIS-a) te je pojasnio kako je cilj uspostave GIS-a izrada jedinstvene prostorne baze podataka Zagrebačke županije, mogućnost lakog pristupa većem broju korisnika sustava te mogućnost razmjene podataka, pretraživanje i izrada prostornih analiza.

„WEB GIS preglednik omogućava nam da radnje za koje su nam prije bili potrebni sati sada obavimo u svega nekoliko klikova mišem“ izjavio je Voditelj poslovnog sektora Javne uprave Gdi GISDATA Vojkan Gavrilović. Također, prisutnima je pokazao i druge mogućnosti primjene GIS-a u županijama, gradovima i općinama.