Zagrebačka županija i tvrtka Rifin d.o.o. organizirali su radionicu pod nazivom „Ekonomski učinci oporezivanja imovine“.

Radionica je organizirana zbog najave donošenja Zakona o porezu na imovinu, a vodio ju je eminentni ekonomski stručnjak, dr. sc. Guste Santini, koji je i istaknuti član Znanstvenog vijeća za ekonomska istraživanja i hrvatsko gospodarstvo pri HAZU.

Župan Stjepan Kožić ovom je prigodom naglasio kako smatra da je obaveza i dužnost svih jedinica regionalne i lokalne samouprave upoznati svoje žitelje s novim zakonskim regulativama, njihovim učincima i posljedicama. „Smatram da uvijek treba slušati i poštivati mišljenje struke te da struka uvijek treba biti podloga zakonima koji se donose“, istaknuo je župan.

Tijekom svog izlaganja, Guste Santini rekao je kako Hrvatska trenutno nije spremna za uvođenje poreza na imovinu. „Ekonomski, to je štetno, a tehnički, ako se oporezuje jedan oblik imovine, trebali bi se i svi drugi oblici, niti jedan oblik imovine ne smije biti isključen.“ Santini je naglasio i kako vjeruje da nitko nije protiv poreza na neto bogatstvo, ali treba biti svjestan činjenice kako neto bogatstvo znači da se od imovine koju netko posjeduje trebaju oduzeti sve obveze. „No, naša vlada ne kani oporezivati neto bogatstvo, nego sve“, istaknuo je Santini.

„Još je Aristotel rekao da je uvjet za stabilnu državu stabilan srednji sloj“, dodao je Santini, istaknuvši da će uvođenje poreza na nekretnine od samo jednog postotnog poena smanjiti njihovu vrijednost za čak 20%.
Župan Stjepan Kožić rekao da kako u vrijeme kada značajno pada BDP, kada su računi građana u blokadi, kada se ne mogu plaćati režije, nije uputno uvoditi nove poreze. „Mislim da ovoga časa ne bi trebalo uvoditi porez na ono što su građani godinama stvarali“, zaključio je župan.