Redovitu sjednicu održao je Savjet mladih Zagrebačke županije. Raspravljalo se o sudjelovanju članova savjeta na 4. konferenciji Savjeta mladih, održanoj u Zagrebu, na kojoj je tema bila Zakon o savjetima mladih.

Na sjednici je predstavljena inicijativa Savjeta da se kombinacijom moderne tehnologije i kulturne baštine unaprijedi turistički potencijal Zagrebačke županije. Ideja je da se putem QR kodova omogući brzi i kvalitetan uvid u kulturne i turističke lokacije. Cilj inicijative je izraditi bazu podataka koja bi sadržavala relevantne informacije o lokacijama koje su od značajnijeg povijesnog i kulturnog značaja te omogućavanje brzog mobilnog pristupa takvoj bazi.