Na sjednici Skupštine Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije župan Stjepan Kožić uručio je Stjepanu Ptičeku, predsjedniku VZZŽ, ugovor o darivanju nove opreme vrijedne 186.011,99 kuna.

U okviru sjednice je podneseno izvješće o ovogodišnjem radu te je predstavljen plan rada za 2014. godinu. Zajednica će i u 2014. godini nastaviti s programom nabave vatrogasne opreme i, ovisno o zainteresiranosti općinskih i gradskih vatrogasnih zajednica, s programom nabave vozila. U suradnji s ostalim žurnim službama sudjelovat će u organizaciji godišnje pokazne vježbe zaštite i spašavanja, sudjelovat će i u programu dislokacije vatrogasaca na priobalju te u radionicama za pripremu projekata za EU fondove, a prihodovat će, kako stoji u fianncijskom planu, 4,89 milijuna kuna.

„Možemo biti ponosni na Županiju i sredstva koja osigurava za naš rad“ – poručio je Stjepan Ptiček.

Župan Stjepan Kožić vatrogascima je poželio više edukacije i priprema, a manje intervencija, rekavši da će Županija, u financijskom obimu u kojemu je to moguće, uvijek biti s vatrogascima.