Jučer je Pučko otvoreno učilište bilo domaćin stručnog predavanja „Ususret EU fondovima“, a koje se održava u sklopu regionalnog predstavljanja informativno – edukativnog događaja „Dani EU fondova“.

Predavanje su održali stručnjaci iz Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, a s problemima zemalja članica koji su riješeni uz pomoć fondova Europske unije okupljene je upoznao Richard Harding, britanski konzultant za kohezijsku politiku.

Danu EU fondova u Samoboru u ime Zagrebačke županije predavanju je prisustvovao župan Stjepan Kožić, te u ime Grada zamjenik gradonačelnika Hrvoje Frankić, koji su prisutnima uputili nekoliko riječi.

Osnovni cilj događanja odnosio se na pružanje informacija svim zainteresiranima o mogućnostima korištenja sredstava iz aktualnog IPA pretpristupnog programa kao i fondova koji će Republici Hrvatskoj biti na raspolaganju nakon ulaska u Europsku uniju.

Kohezijska politika, koja je bila osnovna od tema predavanja, već je neko vrijeme druga financijski najznačajnija zajednička politika EU. „Financijska „težina“ ove politike odražava razmjer socio – ekonomskih razlika unutar EU, ali i politički značaj kohezije za projekt ujedinjene Europe“, naglasili su u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. U sklopu teme govorilo se o ključnim razlikama između EU post-pristupnih fondova i IPA-e, te programima EU kohezijske politike za 2013. godinu i razdoblje od 2014. do 2020. godine – uključujući budući Teritorijalni program suradnje.

Isto tako, riječ je bila i o mogućnostima financiranja iz EU fondova u razdoblju 2014. – 2020. te su predstavljeni neki od tematskih ciljeva EU s primjerima projekata iz zemalja članica EU.

Stručno predavanje namijenjeno je općoj javnosti, jedinicama lokalne samouprave, organizacijama civilnog društva, obrazovnim institucijama, socijalnim partnerima, neprofitnim organizacijama i institucijama, malim i srednjim poduzećima i obrtima, industrijskom sektoru i svima ostalima koji su zainteresirani za EU fondove.

Za sva dodatna pitanja i informacije, predavači su okupljene pozvali na službene stranice Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije (www.mrrfeu.hr) te Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (http://www.safu.hr).

samobor.hr