Tijekom ove godine počet će gradnja Regionalnoga vodoopskrbnog sustava „Zagreb-istok“, dosad najvećeg i najznačajnijeg infrastrukturnog projekta na prostoru Zagrebačke županije.

Potvrdili su to, na sastanku sa županom Stjepanom Kožićem i njegovim suradnicima, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković i pomoćnica ministra zaštite okoliša i energetike zadužena za vodno gospodarstvo Elizabeta Kos.

Nakon što je pozitivno ocjenjena Strateška procjena utjecaja na okoliš, do kraja ožujka očekuje se predaja aplikacije projekta RVS „Zagreb-istok“ na konačno odobrenje JASPERS-u (ocjenjuje sve velike projekte koji se financiraju iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda). Istovremeno, u završnoj je fazi i izrada tender-dokumentacije za odabir izvođača radova te će natječaj, očekuje se, biti raspisan sredinom godine.

Prva faza vodoopskrbe istoka županije, a koja obuhvaća oko 80 posto cjelokupnog projekta RVS „Zagreb-istok“, procijenjena je na 702 milijuna kuna (bez PDV-a). Projektom su obuhvaćena četiri grada i deset općina s istoka Zagrebačke županije, odnosno prostor na kojemu živi oko 105.000 stanovnika.

„U istočnom dijelu županije imamo područja bez ijednog metra javne vodovodne mreže, stoga ne treba govoriti koliko je ovaj projekt, u 21. stoljeću, značajan za naše žitelje. Pripremamo ga već niz godina zajedno s Hrvatskim vodama i izuzetno sam sretan što ćemo ove godine ‘zakopati’ prvu lopatu“, po završetku sastanka rekao je župan Stjepan Kožić, naglasivši iznimno dobru suradnju s Hrvatskim vodama i u pripremi drugih infrastrukturnih projekata. Također, još jednom je apelirao na sudionike sastanka da se projekt RVS „Zagreb-istok“ uvrsti na listu strateških projekata RH, što bi osjetno ubrzalo postupke dobivanja određenih dozvola i suglasnosti te rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.

Pomoćnica ministra zaštite okoliša i energetike Elizabeta Kos obećala je da će se založiti da se županov prijedlog uvrsti na dnevni red jedne od narednih sjednica Povjerenstva za strateške investicijske projekte. Inače, za strateške investicijske projekte nadležno je Ministarstvo gospodarstva. Pomoćnica ministra pohvalila je jedinstven primjer udruživanja lokalnih isporučitelja vodnih usluga u Republici Hrvatskoj na projektu RVS „Zagreb-istok“ što je bio preduvjet da on bude prihvatljiv korisnik EU sredstava.

„Radi se o velikom projektu čije sufinanciranje treba odobriti Europska komisija. Ne bude li primjedbi na aplikaciju, s radovima bi se moglo krenuti u rujnu“, rekla je Kos.

Projekt RVS „Zagreb istok“ financirat će se kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija“. Iz europskih fondova bit će osigurano 482 milijuna kuna ili 68,61 posto sredstava, a iz nacionalnih izvora 220 milijuna kuna, odnosno 31,39 posto. Nacionalna komponenta će se sa po 12,55 posto financirati iz proračuna RH i proračuna Hrvatskih voda, dok će preostalih 6,28 posto ili oko 44 milijuna kuna osigurati investitor, Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. odnosno gradovi i općine uključeni u projekt i Zagrebačka županija.

„Sve što smo trebali zajednički smo napravili. Izuzetno sam zadovoljan dobrom suradnjom u pripremi ovoga, ali i drugih projekata. Hrvatske vode će vam i dalje pružati i stručnu i financijsku pomoć“, rekao je Zoran Đuroković, generalni direktor Hrvatskih voda. Kako su tema sastanka, uz RVS „Zagreb istok“, bili i drugi projekti vodoopskrbe i odvodnje, Đuroković je istaknuo da se u šest EU projekta koji će se realizirati na prostoru Zagrebačke županije planira uložiti oko 1,4 milijarde kuna, a zajedno s još pet manjih projekata, za koje će u ovoj godini početi izrada studijsko-projektne dokumentacije, ovaj iznos prelazi 2 milijarde kuna. Uz vodoopskrbu istoka županije, novac će biti uložen u projekte odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području Velike Gorice, Vrbovca, Samobora, Zaprešića (gdje se razmatra i proširenje crpilišta „Šibice“) te Dugog Sela i Rugvice. Pet manjih projekata odnose se na aglomeracije Sveti Ivan Zelina, Brckovljani, Kraj Donji (područje općina Marija Gorica i Dubravica), Mala Buna i Jakovlje.

Na sastanku je bilo riječi i o projektima zaštite od poplava na prostoru županije. Od 2013. do kraja 2016. godine Hrvatske vode su u gradnju regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina na području Vodnogospodarskog odjela za gornju Savu uložile oko 65 milijuna kuna. U nastavak radova u ovoj godini, rekao je Andrino Petković, direktor VGO-a za gornju Savu, planira se uložiti 38 milijuna kuna.

„Na razini Hrvatskih voda, deset posto od ukupnih ulaganja u zaštitu od štetnog djelovanja voda ulaže se u Zagrebačku županiju“, dodao je generalni direktor HV-a Zoran Đuroković.