Kao aktualni župan Zagrebačke županije obišao sam danas Specijalnu bolnicu za medicinsku rehabilitaciju „Naftalan“ u Ivanić-Gradu. Ova bolnica od iznimne je važnosti za razvoj zdravstvenog turizma u našoj županiji, stoga je početkom godine počela realizacija prve faze njezine dogradnje. Uz vanjski, trodijelni bazen, gradit će se bazenska dvorana s tri bazena (plivačkim, rekreacijskim i SPA bazenom), fitness i dvorana za medicinsku rehabilitaciju, polivalentna kongresna dvorana sa 180 sjedećih mjesta, restoran za 250 osoba, bolnička kuhinja te parkiralište sa 150 parkirnih mjesta (natkriveno fotonaponskim panelima za proizvodnju električne energije). Vrijednost ovih radova je oko 40 milijuna kuna, od čega je Županija u ovoj godini, iz vlastitih sredstava proračuna, izdvojila 10 milijuna.

Konačni cilj dogradnje je povećati smještajne kapacitete te efikasnije koristiti prirodno mineralno ulje (naftalan) i termomineralnu vodu.

Specijalna bolnica Naftalan jedinstvena je u svijetu po tretmanima naftalanom, derivatom nafte (prirodnim mineralnim uljem s visokom koncentracijom sterana, ugljikovodika koji imaju pozitivno djelovanje u tretmanu kožnih i upalnih reumatskih bolesti). Uz Ivanić-Grad, dokazane zalihe naftalana u svijetu postoje još jedino u Azerbajdžanu. Naftalan u kombinaciji s termomineralnom vodom, koja je također jedinstveni prirodni resurs Ivanić-Grada, pomaže u liječenju psorijaze, raznih dermatitisa, pruriga, stanja nakon opeklina, upalnih reumatskih bolesti, degenerativnih bolesti zglobova i kralježnice i vanzglobnog reumatizma. Termomineralna voda (karakterističnog mirisa po nafti) ima dokazano djelovanje na opuštanje mišića i povećanje rastezljivosti tkiva.