Župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić i načelnici osam općina s područja županije potpisali su ugovore sveukupne vrijednosti 1,6 milijuna kuna o dodjeli sredstva za sufinanciranje i održavanje objekata komunalne infrastrukture te za kapitalne pomoći za ruralni razvoj.

Kapitalne pomoći za ruralni razvoj dodijeljene su u sveukupnom iznosu od 915.000 kuna. Tako je za sanaciju i rekonstrukciju nerazvrstanih cesta općina Dubravica dobila 300.000 kuna, a Pušća 250.000 kuna. Općini Kravarsko dodijeljeno je 200.000 kuna za adaptaciju društvenih domova, Orle 100.000 kuna za sanaciju vatrogasnog doma te Farkaševcu 65.000 kuna za postavljanje zaštitne ograde i sanaciju školskog igrališta.

Sredstva u iznosu od ukupno 700.000 kuna za sufinanciranje i održavanje izgradnje objekata komunalne infrastrukture dodijeljene su trima općinama. Gradec je dobio 300.000 kuna, Rakovec 250.000 kuna i Bedenica 150.000 kuna.

Župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić ovom je prigodom naglasio kako je Zagrebačka županija jedna od rijetkih, ako ne i jedina županija u Hrvatskoj, koja provodi mjere ruralnog razvoja. „U posljednje dvije godine iz Proračuna Zagrebačke županije, temeljem ovih mjera, uloženo je više od 10 milijuna kuna za razvoj sela i općina. Činimo maksimalne napore kako bismo mlade ljude zadržali na selu i omogućili im približno jednake mogućnosti razvoja kao što bi imali i u većoj sredini“, rekao je župan. Također, župan je pozvao sve općine da se prijave na natječaj za mjere ruralnog razvoja, istaknuvši pri tome kako je za tu namjenu u 2013. godini planirano 4,2 milijuna kuna, što znači da je još gotovo 3,3 milijuna kuna raspoloživo, kada se oduzmu današnji dodijeljeni iznosi.