Do kraja lipnja bit će gotova aplikacija projekta Regionalnoga vodoopskrbnog sustava „Zagreb-istok” (RVS) za sredstva europskoga Kohezijskog fonda. Prijedlogom konačne verzije Studije izvodljivosti,  predviđena cijena prve etape ovoga projekta iznosi 666,1 milijun kuna, od čega se 69% sredstava planira osigurati iz Kohezijskoga fonda, a preostalih 31% iz državnog proračuna i proračuna Hrvatskih voda te proračuna županije, gradova i općina uključenih u realizaciju projekta.

Prva etapa, uz gradnju osnovnoga dobavnog sustava (od vodocrpilišta Kosnica prema istoku županije) obuhvaća kompletnu gradnju novih i rekonstrukciju postojećih cjevovoda, kao i gradnju vodnih objekata na vodoopskrbnim podsustavima Dugo Selo, Sveti Ivan Zelina i Ivanić-Grad, te gradnju magistralnih cjevovoda i objekata kao „kostura“ razvoja vodoopskrbnog podsustava Vrbovec. Naime, kompletna realizacija vodoopskrbnog podsustava Vrbovec planirana je kroz dvije etape, s time da će se za drugu etapu ostaviti gradnja sustava u naseljima s manje od 50 stanovnika.

Prilikom radnog sastanka župana i njegovih suradnika s izrađivačima Studije izvodljivosti – zajednicom izvoditelja „Hidroinženjering”, „D&G Hidroprojekt 91” i „Sl consult” – rečeno je da se predviđa da bi sama gradnja sustava počela u srpnju 2015., a završila do prosinca 2018. godine.

Istok županije vodom će se opskrbljivati iz vodocrpilišta Kosnica, kapaciteta 900 litara u sekundi. Prijedlogom konačne verzije Studije izvodljivosti, ukupni potrebni kapacitet za RVS „Zagreb-istok” procjenjuje se na oko 300 litara u sekundi 2017., odnosno oko 420 litara u sekundi 2043. godine. Preostali dio, do punog kapaciteta od 900 litara u sekundi, na raspolaganju će ostati Gradu Zagrebu, odnosno njegovoj Vodoopskrbi i odvodnji, s kojom je Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. potpisala Sporazum o suradnji, po cijeni koja pokriva troškove zahvaćanja i prerade vode te amortizaciju objekata crpilišta, odnosno prema načelu „punog povrata troška“.

Na sastanku je također rečeno da će do sredine travnja sve jedinice lokalne samouprave, njih 14 uključenih u projekt RVS „Zagreb-istok”, odobriti potpisivanje Pisma namjere sa Zagrebačkom županijom o suradnji na provedbi ovog projekta. Pismom namjere županija, gradovi i općine suglasni su da će koordinator pripreme i provedbe projekta biti Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o., a to će trgovačko društvo, koje će se statutarno, vlasnički, organizacijski i funkcionalno ustrojiti sukladno svim zakonskim propisima koji će uređivati problematiku poslovanja javnih isporučitelja vodnih usluga, biti i konačni korisnik, odnosno investitor projekta RVS „Zagreb-istok”.