U okviru Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020 i prioritetne osi Po 4 – Jačanje konkurentnosti i razvoj poslovnog okruženje u programskom području do 10. lipnja ove godine prijavit će se projekt pod nazivom „Jačanje regionalne konkurentnosti mliječnog sektora u Bosi i Hercegovini i Hrvatskoj – RegMilk“.

Predpartnerski sporazum o suradnji potpisali su danas na Agronomskom fakultetu nositelj projekta direktor  JU Veterinarskog zavoda Bihać Zlatko Jusufhodžić te partneri na projektu: premijer Unsko-sanskog kantona (USK) Izudin Saračević, župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić, dekan Agronomskog fakulteta Zoran Grgić, te direktor Mljekarsko stočarske zadruge “Proizvodi sela” Darko Pavičević.

U okviru Projekta planira se provođenje aktivnosti u cilju povećanja kapaciteta proizvodnje svježeg mlijeka u obje države partnera na projektu, sprečavanja gašenja malih gospodarstava, uspostavljanja učinkovitog sustava stručne pomoći kroz savjetovanja i edukacije proizvođača mlijeka, uspostavljanja boljeg nadzora nad kvalitetom mlijeka, unapređenja hranidbenog menadžmenta, jačanje stručnih, istraživačkih i inovacijskih kapaciteta prilagođenih za potrebe mljekarstva kroz nabavu nove sofisticirane opreme, jačanje međuinstitucionalne suradnje partnera iz obje države, uvođenje školskog mlijeka u redovnu prehranu djece 1. do 4. razreda osnovnih škola županije/kantona i podizanje svijesti o važnosti zdrave prehrane.

Vrijednost projekta procjenjuje se na 800.000 eura pri čemu se iz EU fonda osigurava 85 % sredstava.

Temeljni problemi Zagrebačke županije i Unsko-sanskog kantona su slični poput malih poljoprivrednih gospodarstva, napuštanje ruralnih područja i iseljavanje stanovništva, nekonkurentne otkupne cijene mlijeka itd. Zagrebačka županija već aktivno radi na njihovom rješavanju, a USK može koristiti iskustva hrvatskog partnera – rečeno je prilikom predstavljanja projekta.

Provođenjem projekta naglasak bi se dao na edukaciju školske djece o važnosti konzumiranja mlijeka, ali bi se i osigurao vrijedan plasman visokokvalitetnog mlijeka Zagrebačke županije u županijske škole čime se štiti domaći hrvatski proizvođač mlijeka.

„Zagrebačka županija s velikim zadovoljstvom uključit će se u ovaj projekt koji je bitan kako za proizvođače mlijeka tako i za našu djecu koja će u školama moći konačno konzumirati kvalitetno punomasno mlijeko. Sada se moramo maksimalno fokusirati na kvalitetnu prijavu projekta kako bismo prošli na natječaju. Ovaj projekt osigurava siguran plasman proizvođačima kojima je trenutno iznimno teško poslovati uz postojeće otkupne cijene mlijeka“ – izjavio je župan Kožić podsjetivši kako Zagrebačka županija sufinanciranjem mljekomata pomaže proizvođačima sa svog području da direktno plasiraju svoj proizvod na tržište.

„Ideja o projektu proizašla je iz izmijenjene Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća vezane uz program Mlijeko u školama koji potiče korištenje mlijeka lokalnog karaktera i lokalnih proizvoda – pojasnila je Nataša Mikulec, rukovoditeljica Referentnog laboratorija za mlijeko i mliječne proizvode pri Agronomskom fakultetu. Naglasila je i kako ovaj projekt može poslužiti kao referenti model kako pomoći proizvođačima oko direktnog plasmana proizvoda i za ostale županije u Republici Hrvatskoj.