Institut za turizam izradio je nacrt „Strategije turističkog razvoja Zagrebačke županije“, koncepcijski okvir za djelovanje svih interesnih skupina s područja turizma. Njime se, uz ostalo, definiraju ciljevi i razvojna vizija turizma, prostorni koncept razvoja, komunikacijske aktivnosti i brend koncept, kao i predlaganje ideja za razvoj novih turističkih proizvoda.

Nacrt Strategije prezentiran je predstavnicima gradova i općina, koji do kraja veljače trebaju dostaviti primjedbe i prijedloge na njezin sadržaj.

Blizina Zagreba, tradicija i razvijen turistički, odnosno izletnički lanac vrijednosti, te bogat, raznolik i zanimljiv ruralni prostor ključni su faktori uspjeha turizma na prostoru Zagrebačke županije.

„Ova strategija daje jasne ciljeve dugoročnog turističkog razvoja i pozicioniranja na turističkom tržištu. Njezina je zadaća stvoriti konceptualni okvir u kojemu sudjeluju svi dionici turističkog prometa kako bi se stvorili još intenzivniji turistički proizvodi, povećala potrošnja, a Zagrebačka županija pozicionirala kao još razvijenija turistička destinacija“, pojasnila je Ružica Rašperić, direktorica Turističke zajednice Zagrebačke županije.

Među ciljevima Strategije navodi se povećanje konkurentske sposobnosti turističkog sektora, odnosno povećanje prosječne potrošnje, zatim povećanje izletničke i stacionarne potražnje po godišnjoj stopi od 5 posto te povećanje udjela posjetitelja Zagreba koji posjećuju i Zagrebačku županiju na 20 posto. Da bi se to ostvarilo, rekao je Neven Ivandić, jedan od izrađivača Strategije, treba uspostaviti efikasni destinacijski menadžment, širiti destinacijski lanac vrijednosti i povećati tržišnu prepoznatljivost županije. „Turizam Zagrebačke županije nije turizam noćenja, već turizam potrošnje gostiju. Kada govorimo o turizmu na ovom području ni u kojem slučaju ne smijemo gledati samo klasični smještaj i klasično ugostiteljstvo, nego širi segment svih gospodarskih subjekata koji pružaju usluge turistima. Nema turizma bez sitnog veza, bez povezivanja“.

Nacrt Strategije pojasnila je Snježana Boranić-Živoder. Prostornom koncepcijom razvoja turizma „dijeli“ županiju na tri cjeline: lifestyle (hedonizam), posao (poslovna putovanja) i ladanje (ruralni prostor i zdravlje). „Lifestyle“ obuhvaća prostor zapadnog dijela županije, cjelina „posao“ prostor središnjega dijela županije, odnosno velikogoričko područje, a cjelina „ladanje“ istočni dio županije.

„Ne radi se o strogim podjelama prostora, već o komplementarnoj cjelini sa cijelom paletom turističkih proizvoda“, rekla je Boranić-Živoder, dodavši da nacrt Strategije donosi viziju i smjernice razvoja turizma uzimajući u obzir sve resurse županije i trendove koji se prisutni na turističkom tržištu.

Uvodno je župan Stjepan Kožić rekao da je turizam bitna gospodarska grana županije. „Republika Hrvatska ne može biti potpuna turistička destinacija ako se turizam ne razvija i na njezinom kontinentalnom dijelu“, rekao je župan, dodavši da struka kaže da se kroz turizam, na godišnjoj razini, nezaposlenost može smanjiti i do sedam posto. „Ne želimo da ova Strategija bude dokument za ladicu, nego dokument koji će nam pomoći u razvoju turizma. Ovo je bitan dokument koji mora imati i svoju uporabnu vrijednost”, naglasio je župan.