Ministarstvo poljoprivrede i Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvoj i šumarstvo Zagrebačke županije organizirali su javnu raspravu o prijedlogu mjera i podmjera u Programu ruralnog razvoja za razdoblje 2014. – 2020. godine, a koje će se financirati iz fondova Europske unije.

Na današnjoj javnoj raspravi predstavljena je 21 mjera te 64 podmjere koje Program obuhvaća. Svi zainteresirani pozvani su da do 10. travnja dostave svoje prijedloge i komentare kako bi ih se uvrstilo u spomenuti Program te kako bi mjere ruralnog razvoja bile što kvalitetnije i bolje.

Mjere Programa zasnovane su na šest prioriteta: promicanje znanja i inovacija u poljoprivredi, šumarstvu i ruralnim područjima; jačanje konkurentnosti svih vrsta poljoprivrede i jačanje održivosti poljoprivrednih gospodarstava; promicanje organiziranja prehrambenog lanca i upravljanje rizicima u poljoprivredi; obnavljanje, očuvanje i poboljšanje ekosustava ovisnih o poljoprivredi i šumarstvu; promicanje učinkovitosti resursa i pomaka prema klimatski elastičnom gospodarstvu s niskom razinom ugljika u poljoprivrednom, prehrambenom i šumarskom sektoru te promicanje socijalne uključenosti, smanjenje siromaštva i gospodarski razvoj u ruralnim područjima.

Na održanoj javnoj raspravi, spomenute mjere, ukupno njih 75, predstavili su Dragomir Đević i Željko Herner iz Ministarstva poljoprivrede.

Na raspravi su nazočni, između ostalog, predložili da se u mjeru „Dobrobiti životinja“ uključe i konji, odnosno kopitari, zatim da se u mjeru „Ulaganja u materijalnu imovinu“ uključe udruge koje se bave zaštitom okoliša te LAG-ovi. Također, rečeno je i kako je u mjere potrebno uključiti sektor cvjećarstva, zatim kako je potrebno izgrađivati edukacijsko-poslovno-uzgojne centre kao središnja strateška mjesta razvoja i slično.

Iz Zagrebačke županije pozivaju sve zainteresirane da svoje primjedbe i prijedloge u pisanom obliku dostave najkasnije do 10. travnja 2013. godine u Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvoj i šumarstvo Zagrebačke županije (Ulica grada Vukovara 72/V, 10 000 Zagreb) ili na e-mail adresu: g.matasin@zagrebacka-zupanija.hr i i.rendulic@zagrebacka-zupanija.hr. Sve informacije o Programu ruralnog razvoja za razdoblje 2014. – 2020. mogu se pronaći na web stranicama Ministarstva poljoprivrede http://www.mps.hr/ ili ih možete pogledati ovdje.