Župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić proglasio je elementarnu nepogodu za dio područja grada Velike Gorice (Čička Poljana, Ribnica i Kuče) uslijed poplave nastale zbog iznimno obilnih padalina čime su nastale velike štete na stambenim, proizvodnim i gospodarskim objektima te poljoprivrednim kulturama.

Svi sudionici zaštite obvezni su provoditi mjere zaštite utvrđene Zakonom o zaštiti od elementarnih nepogoda, u cilju smanjenja i sanacije šteta od elementarnih nepogoda – stoji u županovoj Odluci.