Osnovana prije 20 godina, svoj dan proslavila je Općina Orle.

Smještena uz desnu obalu Save, s oko 2000 stanovnika, na prostoru ove općine je, od njezina osnutka do danas, sagrađena magistralna i sekundarna vodovodna mreža koja je svim stanovnicima omogućila opskrbu pitkom vodom, većim dijelom asfaltirane su sve lokalne ulice, sanirana su divlja odlagališta i organiziran odvoz komunalnog otpada, otvoreno je reciklažno dvorište, obnovljene su škole u Bukevju i Veleševcu, sagrađena su tri dječja i dva sportska igrališta, obnavljane su crkve i kapele, sagrađena je mrtvačnica u Bukevju, a obnovljene u Ruči i Orlima.

Na učinjeno tijekom protekla dva desetljeća podsjetio je predsjednik Općinskoga vijeća Stjepan Huđin, rekavši uz ostalo da brojni projekti ne bi bili realizirani bez pomoći Zagrebačke županije. U njezino ime svečanoj sjednici Općinskoga vijeća uoči blagdana sv. Bartola, zaštitnika općine prisustvovali su župan Stjepan Kožić i njegov zamjenik Rudolf Vujević.

Župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić je ukazao na nužnost decentralizacije sredstava, te rekao da se prije priča o ukidanju malih općina treba pitati ljude koji u njima žive što se sve u proteklome vremenu na njihovu području napravilo. Pozvao je prisutne načelnike općina da zajedno sa Županijom pripremaju projekte za EU fondove.

Općinski načelnik Ivan Petko, koji je na toj dužnosti već 18 godina, rekao je da Općina ima velike želje i kroz svoj mali proračun – za 2015. planiran je u iznosu od 3 milijuna kuna nastaviti s realizacijom infrastrukturnih projekata. „Počelo je proširenje i povišenje nasipa uz desnu obalu rijeke Save, što je za nas veliki pomak, ali fali nam most koji bi povezao dvije savske obale“, rekao je Petko, dodavši da se Općina razvija zahvaljujući slozi osoba koje je vode. „Sloga može puno napraviti, a nesloga sve ono što je napravljeno razoriti“, poručio je.

Za svečanosti su načelnici Ivan Petko i Zlatko Bakunić potpisali Povelju o prijateljstvu i suradnji Općina Orle i Končanica (Bjelovarsko-bilogorska županija), predstavljena je monografija Općine Orle, autora Aleksandra Božića, te su dodijeljena općinska priznanja.