Župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić predložit će Županijskoj skupštini rebalans Proračuna, koji će, ako se usvoji, iznositi 301.018.541,00 kuna, što predstavlja rast od 7.446.250,00 kuna – rečeno je na današnjem kolegiju župana. Iduća sjednica Županijske skupštine, na kojoj će se odlučivati o prijedlogu rebalansa, održat će se 19. ožujka 2013. godine.

Rebalans će se raditi radi ostvarenja viška prihoda iz 2012. godine. Svi projekti koji su bili u Proračunu ostaju, a  7.446.250,00 kuna iskoristit ćemo za nove projekte – pojasnio je Kožić. Od spomenutog iznosa, Upravnom odjelu za prosvjetu dodijelit će se 2 milijuna kuna koja će se koristiti za kapitalnu izgradnju. Najveći iznos od 5 milijuna kuna dodijelit će se Upravnom odjelu za zdravstvo i to 3 milijuna kuna za sufinanciranje hitne medicinske pomoći na području Zagrebačke županije te 2 milijuna kuna za sufinanciranje primarne zdravstvene zaštite.

„Zagrebačkoj županiji temeljem Mreže hitne medicinske pomoći nije dodijeljen dovoljan broj T1 timova i naši stanovnici nemaju adekvatnu hitnu medicinsku pomoć. Podsjetit ću, Velika Gorica koja ima 63.000 stanovnika, ima isti broj T1 timova, njih 5, kao i Čazma s 8.000 stanovnika. Čakovec koji ima 27.000 stanovnika ima 10 T1 timova, a naš Ivanić-Grad niti jedan – već samo dežurstvo. Ovim rebalansom osigurali smo 3 milijuna kuna za hitnu medicinu, ali time smo standard doveli samo do razine minimalnog. Dodatnih 2 milijuna kuna morali smo osigurati i za Dom zdravlja Zagrebačke županije jer decentralizirana sredstva nisu dostatna za normalno funkcioniranje. Pridodamo li ovom iznosu 3 milijuna kuna koje smo na već početku godine Proračunom osigurali za pokrivanje osnovnih troškova (komunalne usluge, utrošak vode, odvoz smeća, uredski materijal) naših osnovnih i srednjih škola, jer su decentralizirana sredstva ponovno smanjena, ispada da smo za ovih 8 milijuna kuna mogli izgraditi negdje sportsku dvoranu – ali nismo jer moramo nadoknađivati sredstva za koje je nadležna država“ – pojasnio je župan.  Preostalih 446.250,00 kuna dodijelit će se Upravnom odjelu za gospodarstvo i to za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju kotlovnica za 27 škola. „Proračun Zagrebačke županije zadnji je put prelazio 300 milijuna 2008. i 2009. godine. Nadam se da je ovaj rebalans najava gospodarskog oporavka“ – izjavio je Kožić.

Zagrebačka županija dala je suglasnost na Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuđača za izradu dva idejna projekta: Organizacija integriranog putničkog prijevoza vrijedan 474.644,00 kuna te Tarifni sustav za integrirani prijevoz vrijedan 448.282,00 kuna. Postupak javne nabave vodio je Grad Zagreb, a izradu idejnih projekata financirat će zajednički Grad Zagreb (60%), Zagrebačka županija (25%) i Krapinko-zagorska županija (15%). Zagrebačka županija će ove godine za sustav zaštite od požara na svom području osigurati 2.490.000,00 kuna. Na kolegiju je donesena odluka i da će Zagrebačka županija, od ove godine, subvencionirati kamatu u okviru kreditnih linija „Lokalni projekt razvoja malog gospodarstva“ i Lokalni projekt razvoja – mikrokreditiranje i za poduzetnike koji imaju sjedište u Zagrebačkoj županiji, a ulažu na području Grada Zagreba, što do sada nije bio slučaj.