Župan Stjepan Kožić, zajedno sa svojim zamjenicima i suradnicima, održao je sastanak s gradonačelnicima i načelnicima o realiziranim provedbenim aktivnostima na projektima koji su sastavni dijelovi županijskog Programa razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa Internetu. Sastanku su prisustvovali i predstavnici tvrtke VIPnet d.o.o. koji su predstavili svoje mogućnosti suradnje na ovom projektu.

„Uspješna provedba ovog projekta od strateške je važnosti za sve stanovnike Zagrebačke županije, te posebice za gospodarstvenike“ istaknuo je uvodno župan Kožić.

Josip Kraljičković, pročelnik Upravnog odjela za fondove EU, regionalnu i međunarodnu suradnju Zagrebačke županije prezentirao je sadržaj, ciljeve, te dosadašnji tijek i perspektivu provedbe županijskog širokopojasnog programa, čiji je nositelj provedbe Zagrebačka županija istaknuvši da će realizacija tog Programa svim kućanstvima županije omogućiti pristup brzom Internetu minimalne brzine 30 Mbit/s i barem 50 posto kućanstava pristup ultra-brzom Internetu minimalne brzine 100 Mbit/s.

„Zagrebačka županija iz svog Proračuna u prvoj, pripremnoj fazi Programa, čija se ukupna vrijednost procjenjuje na 700 mil. kn, svim sudionicima sufinancira troškove izrade pripremne projektne dokumentacije od 80 do 100 posto, ukupno sa oko 890.000,00 kn. Druga faza Programa, koja obuhvaća projektiranje, izgradnju i upravljanje širokopojasnom infrastrukturom, u nekomercijalnim područjima županije financirat će se do 85 posto iz sredstava Europske unije i državnih potpora, a u preostalom dijelu iz sredstava privatnih projektnih partnera (teleoperatora), koji će u komercijalnim područjima provedbe Programa drugu fazu financirati u cijelosti, odnosno u 100 postotnom iznosu“ pojasnio je Kraljičković.

Predstavnici VIPnet d.o.o. predstavili su mogućnosti svoje suradnje na Programu naglasivši da u segmentu razvoja širokopojasnog pristupa Internetu na području Republike Hrvatske nastoje izbjeći potrebu za budućim fizičkim nadogradnjama širokopojasne mreže korištenjem isključivo optičke FTTH tehnologije koja bi, u skladu s parametrima Digitalne agende EU 2020.-2025., trebala omogućiti funkcioniranje Gigabitnog društva izgradnjom širokopojasne infrastrukture koja bi korisnicima na području županije omogućila korištenje informatičkih usluga za čije pružanje je neophodna mogućnost prijenosa podataka u oba smjera brzinom i do 1 Gbit/s, uz preferiranje modela A financiranja definiranog Okvirnim nacionalnim programom Vlade Republike Hrvatske za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja. Isto tako, ostavlja se mogućnost realizacije izgradnje širokopojasne mreže u županiji i korištenjem C modela financiranja iz ONP-a, koji je kompleksniji za provedbu i zahtjeva prethodnu prilagodbu dijela relevantnih propisa, uz zaključnu napomenu da  bi VIPnet d.o.o. pri realizaciji izgradnje širokopojasne mreže u Županiji koristio usluge lokalnih podizvođača sa sjedištem u županiji, što bi dodatno doprinijelo gospodarstvu i zaposlenosti stanovnika Zagrebačke županije.

„U općem je interesu svih sudionika Programa i Županije da se maksimalno pripreme i informiraju o budućem tijeku provedbe Programa, pri čemu će značajnu ulogu imati i svi teleoperatori zainteresirani za sudjelovanje u njegovoj provedbi“ zaključio je župan Kožić.