Gradovi i općine s prostora županije, kroz sudjelovanje u radu Županijskoga partnerskog vijeća, aktivno će se uključiti u izradu Županijske razvojne strategije za programsko razdoblje od 2014. do 2020. godine.

Ovakav zaključak prihvaćen je na sastanku župana Zagrebačke županije Stjepana Kožića, te njegovih zamjenika Damira Tomljenovića i Rudolfa Vujevića, s gradonačelnicima, općinskim načelnicima te predstavnicima gradova i općina, na kojemu se razgovaralo o financiranju razvojnih projekata sredstvima europskih fondova. Također, zaključeno je da će se međusobne obveze Županije i jedinica lokalne samouprave kod izrade Razvojne strategije definirati posebnim sporazumom.

Županijska razvojna strategija temeljni je strateški planski dokument kojim se određuju ciljevi i prioriteti razvoja jedinice regionalne samouprave. Županijsku razvojnu strategiju Zagrebačke županije izrađuje Regionalna razvojna agencija pa će gradovi i općine, dogovoreno je, odrediti osobu za koordinaciju poslova izrade i, kasnije, provođenja Razvojne strategije te unos razvojnih projekata u tzv. bazu projekata.

„Nužno je imati što više projekata koji bi se financirali iz europskih fondova, to je svrha izrade Županijske razvojne strategije. Ona se radi kako bi općine, gradovi i Županija, te institucije s našeg prostora, povukli što više sredstava iz EU fondova, jer domaća komponenta je sve tanja“, rekao je župan Kožić, dodavši da je prilikom izrade Razvojne strategije iznimno bitna povezanost Županije s gradovima i općinama.

Također, apelirao je na prisutne da ozbiljno shvate izradu ovog dokumenta. „Projekti koji neće biti u bazi projekata, koji neće biti obuhvaćeni Razvojnom strategijom, neće se moći financirati sredstvima europskih fondova“, naglasio je župan. Odnosno, takvi projekti neće moći dobiti sredstva Županije namijenjena sufinanciranju izrade projektne dokumentacije, odnosno kasnije financiranju tzv. domaće komponente. „Ne zato što mi namećemo takve uvjete, nego to predviđa zakonsko rješenje“, rekao je župan.

Za sastanka se govorilo i o novom Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, koji je na snagu stupio 1. siječnja 2015. godine, a koji također, rečeno je, govori o „određenim uzancama i načinu izrade same Strategije”. Zlatko Herček, direktor Regionalne razvojne agencije (RRA), podsjetio je da novi Zakon, radi učinkovitijeg planiranja, usklađivanja i provedbe politike regionalnog razvoja, posebno njezine urbane dimenzije, predviđa i ustrojavanje urbanih područja, za koja će se također morati izraditi Razvojna strategija. Urbana područja se dijele na urbane aglomeracije te veća i manja urbana područja. Pravilnici kojima će biti definirane smjernice za izradu strategije razvoja urbanih područja, odnosno praćenje njihove provedbe i vrednovanja bit će doneseni do kraja ožujka.

Herček je podsjetio da je Regionalna razvojna agencija već formirala digitalnu bazu projekata te pozvao gradove i općine da u nju šalju svoje razvojne projekte. „Prilikom izrade projekata treba biti ozbiljnosti, posebno treba voditi računa o mogućnosti financiranja vlastite komponente“, rekao je Herček, dodavši da se s izradom Razvojne strategije Zagrebačke županije krenulo još lani kada je imenovano Partnersko vijeće i Tim za praćenje provedbe njezine izrade, čiji je predsjednik zamjenik župana Damir Tomljenović, a također su imenovane i radne skupine (operativna tijela za izradu Strategije).

Josip Kraljičković, pročelnik Upravnog odjela za fondove Europske unije, regionalnu i međunarodnu suradnju, naglasio je da se Republika Hrvatska trenutno nalazi u „punom programskom razdoblju Europske unije” te je rekao da sve ono što je dosad rađeno na povlačenju europskoga novca može biti samo dobro iskustvo, jer sada se, dodao je, traži drugačiji angažman. „Sada se nalazimo u fazi programiranja našega razvoja“ rekao je. Govorio je i o sredstvima koja je Županija, proračunom za 2015. godinu, predvidjela za sufinanciranje izrade razvojnih projekata gradova i općina. Za ovu je namjenu osigurano 6,4 milijuna kuna, a natječaji će biti raspisani kroz mjesec dana. 

„Cilj nam je da u konačnici imamo što više projekata i povučenih sredstava iz europskih fondova. Svi zajedno moramo se dobro organizirati kako bi što više europskoga novca došlo na prostor županije“, na kraju sastanka rekao je župan.