U općini Žumberak svečano je otvorena novoasfaltirana 1500 metara dugačka cesta od Tomaševca do Kekić Drage čiju je sanaciju s 350.000 kuna sufinancirala Zagrebačka županija.

„Od gubitnika postajemo dobitnici! Imamo viziju Žumberka, apeliram na sve da, s novcima EU fondova, obnovimo i ceste do susjedne Slovenije, da Žumberčani izađu iz ‘getoizacije’ s punim sjajem“ – rekao je žumberački biskupski vikar Mile Vranešić, naglasivši da je Žumberak rezidencijalna četvrt grada Zagreba za 21. stoljeće.

Načelnik Žumberka Zdenko Šiljak rekao je da tamošnji stanovnici, iako ih je malo, imaju pravo na asfaltirane ceste, vodovod, javnu rasvjetu… „Žumberak se godinama iseljavao, nije bilo osnovne komunalne infrastrukture i ljudi su jednostavno odlazili. No, zadnjih smo godina asfaltirali 29 kilometara cesta, bez asfalta je ostalo još samo jedno naselje od njih 34, sagradili smo 36 kilometara vodovoda, pa danas 90 posto našega stanovništva ima javni vodovod. Svega toga ne bi bilo da ne postoji Općina Žumberak!“ – istaknuo je Šiljak, rekavši da je asfaltiranje ceste do Kekić Drage, dosad makadamske, početak ispunjenja programa na kojemu je u svibnju ove godine dobio izbore.

Asfaltiranje je s 350.000 kuna financirala Županija, mještani i grkokatolički biskup Nikola Kekić, rodom iz Kekić Drage, donirali su 60.000 kuna, dok je Općina Žumberak izdvojila 90.000 kuna.

Župan Stjepan Kožić, koji je uz općinskoga načelnika simbolično otvorio cestu, rekao je da se nada da će sadašnja državna vlast imati razumijevanja i promijeniti smjer kojim najavljuje ukidanje pojedinih općina. „Siguran sam da će protiv takvih nakana ustati svi koji žele očuvati ruralne prostore. Svatko na svojoj razini treba pomoći mladim generacijama, stvarati uvjete da mladi ostanu u ruralnim sredinama kako one ne bi opustjele“ – poručio je župan, dodavši da je upravo naša županija prva u državi osigurala sredstva za ruralni razvoj, kojima je i sufinancirano asfaltiranje ove ceste koja mještanima, dodao je, život znači.

Cestu je blagoslovio biskup Nikola Kekić, rekavši da je ovaj događaj zalog za budućnost, za buduća pokoljenja. „U Europi, a posebno u Americi, gradovi su zasićeni, svi koji imaju mogućnosti žive izvan velikih gradova. To će se, prije ili kasnije, dogoditi i s našim Zagrebom. Mladi ljudi će se danas, sutra, pitati ‘odakle smo’, i vraćati na ove prostore. Stoga je za nas ova cesta – autoput! Tako je doživljavamo„- rekao je biskup Kekić.