Svečanom sjednicom Općinskoga vijeća Brckovljani su proslavili svoj dan.

„Osnutkom općine osnovna zadaća bila je opremiti je komunalnom infrastrukturom. Krenulo se s gradnjom vodovodne i plinovodne mreže, gradnjom kanalizacije s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda, gradnjom nogostupa uz županijske i lokalne ceste… Sada, kada smo je opremili komunalnom infrastrukturom počeli smo razmišljati kako je unaprijediti i društvenom. Donijeli smo Strategiju razvoja do 2020., a neki od planiranih projekata su uređenje dječjih igrališta, gradnja vrtića u Božjakovini i nove mrtvačnice u Brckovljanima, rekonstrukcija mrtvačnice u Lupoglavu, gradnja društvenog doma u Brckovljanima, gradnja reciklažnog dvorišta, rekonstrukcija nerazvrstanih cesta“, na svečanosti je rekao načelnik Željko Funtek.

Govorio je i o Gospodarskoj zoni Božjakovina, u čije je komunalno opremanje dosad uloženo dvadesetak milijuna kuna, istaknuvši da Općina poslovanje poduzetnicima nastoji olakšati kroz olakšice u plaćanju komunalne naknade i popustima kod zapošljavanja domaćeg stanovništva. Zahvalio je Županiji i Županijskoj upravi za ceste što su osigurali sredstva za preasfaltiranje osam kilometara županijskih i lokalnih prometnica. Rekao je i da se u partnerstvu s Veterinarskim fakultetom priprema projekt obnove napuštenoga vojnog skladišta u Prečecu. U njemu bi se trebao urediti ogledni uzgojno-istraživački i edukacijski centar.

Svečanoj sjednici, uz ostale, prisustvovao je i župan Stjepan Kožić, kojemu je dodijeljena zahvalnica za izniman doprinos razvoju društvene i komunalne infrastrukture na području Brckovljana. Rekao je da se na području županije trenutno realiziraju investicije vrijedne preko milijardu kuna te da je Zagrebačka županije primjer dobre suradnje lokalne i regionalne samouprave. Naglasio je ulaganja Županije u obnovu škole u Lupoglavu (u zadnje četiri godine uloženo je preko 2,5 milijuna kuna) te u preasfaltiranje županijskih i lokalnih cesta (u što je uloženo 4,3 milijuna kuna). Posebno se osvrnuo na projekt vodoopskrbe istočnoga dijela županije, vrijedan preko 700 milijuna kuna, rekavši da je on pred početkom realizacije. Pozvao je okupljene gradonačelnike i općinske načelnike da koriste stručne službe Županije, posebno odjel za EU fondove, kao i Regionalnu razvojnu agenciju, kod pripreme projekata za europska sredstva.