U proteklome razdoblju značajna sredstva uložili smo u podizanje kvalitete i dostupnosti primarne zdravstvene zaštite. Osigurali smo razdvajanje izvanbolničke specijalističko- konzilijarne zdravstvene zaštite od grada Zagreba te smo se uspjeli izboriti za izmjenu Mreže hitne medicine i povećanje timova hitne pomoći. Ulagali smo u naše specijalne bolnice koje godinama, kao primjer mnogima u Hrvatskoj, posluju bez gubitaka. Sustavno gradimo i preuređujemo objekte u zdravstvu, nabavljamo potrebnu opremu, radimo na reformi i poboljšanju hitne medicinske pomoći te veliku pažnju poklanjamo preventivnim programima u zdravstvu.

I dalje ćemo brinuti za zdravlje naših stanovnika:

  • Gradnjom i obnavljanjem ambulanti te nabavom adekvatne medicinske opreme
  • Efikasnijom dostupnošću hitne medicine
  • Razvijanjem zdravstvenog turizma s posebnim naglaskom na proširenje kapaciteta i dogradnju Specijalne bolnice Naftalan
  • Gradnjom nove zgrade Specijalne bolnice Gornja Bistra
  • Uspostavom sustava palijativne skrbi
  • Osiguravanjem različitih oblika pomoći za starije i nemoćne,
  • Razvijanjem programa „Pomoć u kući“ te poticanjem razvoja udomiteljstva
  • Financijskim pomoćima za socijalne kategorije stanovništva
  • Financiranjem programa udruga hrvatskih branitelja
  • Osiguravanjem potpora za socijalno-humanitarne, zdravstvene i umirovljeničke udruge