Povelju, u kojoj je zapisano da sustavno ulaganje u znanje doprinosi opstanku i napretku stanovništva, a mladim ljudima omogućava nova saznanja temeljena na tehnološkom napretku, u temelje budućega dograđenog dijela OŠ Bistra, položili su župan Stjepan Kožić i ravnatelj škole Eduard Kovačević.

Učinjeno je to u spomen na početak dogradnje i rekonstrukciju postojeće zgrade OŠ Bistra, investicije ukupne vrijednosti 22,04 milijuna kuna, čije radove u potpunosti financira Zagrebačka županija.

„Za Županiju je to značajna investicija. Osigurali smo sredstva i ovaj će projekt biti realiziran u predviđenom roku, do kraja iduće godine“, rekao je župan.

OŠ Bistra trenutno je jedina škola u Zagrebačkoj županiji u kojoj se nastava odvija u tri smjene.

„Nakon dugotrajnih priprema i kucanja na mnoga vrata, ponekad i obeshrabreni odgovorima, ostvarujemo naš san o novoj suvremenoj školi. Školi koja će učenicima i učiteljima omogućiti kvalitetniji rad i stjecanje novih znanja. Posebna zahvala Županiji koja je prepoznala potrebu i izdvojila sredstva za ovaj veliki posao“, rekao je ravnatelj Kovačević.

Matičnu školu u Donjoj Bistri u nastavnoj 2016./2017. godini polazi 453 učenika raspoređenih u 21 razredno odjeljenje. Još 138 učenika polazi područne škole u Jablanovcu i Gornjoj Bistri.

„Trenutno se nastava odvija u 12 učionica, a škola sada ima svega dva kabineta. U dograđenom dijelu škole bit će novih 8 učionica, a rekonstrukcijom postojeće zgrade svaka će učionica dobiti svoj kabinet. Dobit ćemo i prostor za produženi boravak“, pojasnio je Kovačević.

Neto površina zgrade škole, sa sadašnjih 2478 četvornih metara, povećat će se na 4061 četvorni metar.

„Niz godina u proračunu izdvajamo značajna sredstva za kapitalnu gradnju osnovnih i srednjih škola. Iduće godine preko 47,5 milijuna kuna. Toliko ne izdvaja ni jedna županija u RH! No, mi smo se odredili za ulaganje u obrazovanje i siguran sam da u tome nismo pogriješili“, naglasio je župan. Podsjetio je da su prethodnih godina u gradnji školskih objekata sudjelovala i resorna ministarstva, no da je ovoga puta „sav teret pao na Zagrebačku županiju“.

Županiji je na osiguranju sredstava zahvalio i načelnik Bistre Krešimir Gulić.

„Dogradnju škole smo čekali dugi niz godina. Ovo je značajan projekt za razvoj našega mjesta. Zbog blizine Zagreba i dobre prometne povezanosti zanimljivi smo obiteljima koje sve više doseljavaju u Bistru. Stoga smo zahvalni i sretni što je Županija izdvojila značajna sredstva za ovu investiciju“, rekao je Gulić.

Svečanosti u Bistri, uz ostale, prisustvovao je i zamjenik župana Rudolf Vujević, a gradilište novoga dijela škole blagoslovio je vlč. Tomislav Kralj.