U promet je i službeno puštena novoasfaltirana cesta od Mlake (općina Rakovec) do Vrhovca (grad Vrbovec) u duljini od 1700 metara.

Time je stanovnicima Negovca, Vrhovca, Samoborca i Golog Vrha putovanje do čvorišta Sveta Helena u jednom smjeru skraćeno za otprilike šest kilometara, što onima koji na posao putuju u Zagreb znači osjetno smanjenje troškova na godišnjoj razini.

U asfaltiranje ceste uloženo je nešto manje od 757.000 kuna od čega je Županija osigurala 510.000, Općina Rakovec 75.000, a grad Vrbovec 52.000 kuna. Dodatno, sa 120.000 kuna materijal za tamponski sloj financirala je Županijska uprava za ceste.

„Za nas je ova cesta, kako to znamo reći, stoljetni san. Vjerujem da će ona ‘izroditi’ i nove mogućnosti za povećanje standarda stanovnika, ali i razvoj gospodarstva“, rekla je Brankica Benc, načelnica Rakovca. Zahvalila je Županiji na osiguranim sredstvima, a učinio je to i gradonačelnik Vrbovca Denis Kralj.

„Veliko hvala županu! Pokazao je da je veliki prijatelj Vrbovca i da prepoznaje potrebe lokalnoga stanovništva. Kada ‘zaškripi’ imamo se na koga osloniti“, rekao je Kralj.

Župan je rekao da su dnevne migracije iz županije prema Zagrebu velike i da će ova prometnica skratiti putovanje za gotovo 750 stanovnika općine Rakovec i 2000 stanovnika Vrbovca.

„Nadam se da smo učinili dobro djelo, a činit ćemo to i ubuduće koliko god nam proračun dozvoli. Uvijek sam ‘navijao’ za male, za one koji nisu u stanju iz vlastitih proračuna odraditi poslove koji su nužno potrebni stanovništvu“, rekao je župan, dodavši da bez stvaranja uvjeta za kvalitetan život u ruralnim prostorima neće biti budućnosti Hrvatske.

„I mali pomacima u malim sredinama trebamo doprinijeti ravnomjernom razvoju. Mora doći do balansa urbanog i ruralnog prostora“, poručio je župan.

Novoasfaltiranu cestu blagoslovio je Darko Rogina, župnik župe sv. Jurja iz Rakovca.