Ivanić-Grad, Kloštar Ivanić i Križ su puštanjem u rad magistralnog cjevovoda od Sesvetskog Kraljevca do Ivanić-Grada te precrpne stanice Ivanić-Grad konačno su se priključili na javni vodoopskrbni sustav i dobili kvalitetnu pitku vodu. Ovo područje, s oko 30.000 stanovnika, odsad će se opskrbljivati vodom iz izvorišta Petruševec.

Investitor gradnje magistralnog cjevovoda, dužine 25.600 metara, i precrpne stanice, kapaciteta 80 litara vode u sekundi, bila je komunalna tvrtka Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačka županije, a najvećim je dijelom financirana novcem Hrvatskih voda. Ukupno utrošena sredstva iznose 39,2 milijuna kuna.

Magistralni cjevovod, profila 400 milimetara, i precrpna stanica, koja će vodom puniti vodospremu Sobočani, dio su budućega Regionalnog vodoopskrbnog sustava „Zagreb-Istok“. Njime će, u konačnici, kvalitetnom pitkom vodom biti pokriveno područje četiri grada i deset općina istočnoga dijela Zagrebačke županije, ukupno oko 105.000 stanovnika.

„Nažalost, danas gotovo 29 posto stanovništva istočnoga dijela županije nema mogućnost priključka na vodoopskrbnu mrežu. Stoga je današnji događaj, kao početak realizacije projekta Regionalnog vodoopskrbnog sustava „Zagreb-Istok“, izuzetno bitan za Županiju. Nadam se da ćemo uskoro završiti svu dokumentaciju i do kraja godine prijaviti ovaj projekt za sredstva strukturnih fondova Europske unije. Računamo na 70 posto bespovratnih sredstava, dok će ostatak osigurati Vlada Republike Hrvatske, Hrvatske vode, Županija i jedinice lokalne samouprave“, za svečanosti puštanja u rad cjevovoda i precrpne stanice rekao je župan Stjepan Kožić. Ukupna cijena projekt Regionalnog vodoopskrbnog sustava „Zagreb-Istok“, prema zadnjim podacima iz Studije izvodljivosti, iznosi oko 656 milijuna kuna. „Iskreno, nisam zadovoljan dinamikom kojom se priprema ovaj projekt. Predugo to traje, gotovo deset godina. Mislim da bi država trebala omogućiti da se ovakvi bitni projekti što brže naprave, a ne da se njihova priprema komplicira“, dodao je župan.

Magistralni cjevovod od Sesvetskog Kraljevca do Ivanić-Grada dio je dobavnog sustava RVS „Zagreb-Istok“, koji se sastoji od magistralnog cjevovoda Cerje-Sveta Helena i Sesvetski Kraljevec-Božjakovina, što čini gotovo 400 kilometara sekundarne mreže i vodocrpilišta „Kosnica“. „Sredstva strukturnih fondova na raspolaganju su nam upravo za ovakve projekte, a projekt vodoopskrbe istočnoga dijela županije u završnoj je pripremi“,rekao je Ivica Plišić, generalni direktor Hrvatskih voda.

Javor Bojan Leš, gradonačelnik Ivanić-Grada, naglasio je da puštanje u rad magistralnog cjevovoda od Sesvetskog Kraljevca do Ivanić-Grada omogućava ovome gradu, i okolnim općinama, rješavanje dva ključna pitanja. „Prvo i najvažnije je opskrba kvalitetnom pitkom vodom, a drugo nastavak gospodarskih projekata u gradu koji su direktno povezani s opskrbom vode“, rekao je Leš, pojasnivši da se Ivanić-Grad dosad opskrbljivao vodom iz izvorišta Prerovec, čija kvaliteta nije zadovoljavala sve standarde. „Tražila je mnoštvo dodatne obrade, a i izdašnost ovoga izvorišta u zadnje se vrijeme dovodila u pitanje. Dostatne količine vode do sada bile su veliki problem“ rekao je Leš.