Razvoju poljoprivrede, kao iznimno važne gospodarske grane, pristupamo na sveobuhvatan način koji uz potpore, edukacije, razvijanje robnih marki i ruralnog turizma podrazumijeva i stvaranje uvjeta za ostanak ljudi na ruralnom prostoru – kroz gradnju cesta, škola i dvorana.

Pozitivan rezultat takve politike vidljiv je u Upisniku poljoprivrednih gospodarstava prema kojem je Zagrebačka županija sa 14.978 OPG-ova vodeća u RH. Pokazatelj je to da, osim prirodnih, ekoloških i tradicijskih preduvjeta za proizvodnju hrane, uspijevamo zadržati mlade na ruralnim područjima dajući im financijsku, infrastrukturnu i administrativnu potporu i sigurnost.

Našu poljoprivredu osnažit ćemo gradnjom ULO hladnjače u sklopu Distributivnog centra za voće i povrće vrijedne 27 milijuna kuna. Bit će to prva hladnjača u RH koja neće biti u vlasništvu trgovaca nego proizvođača, a za radove smo osigurali i sredstva Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj koji sufinancira 90% ukupne investicije. U planu je i osnivanje Centra za nove tehnologije u poljoprivredi, kao i Vinskog centra kompetencija, koji bi trebao biti poveznica između stručnjaka, lokalne zajednice, vinogradara i vinara.

Kao županija ćemo i dalje poticati razvoj županijskih robnih marki, a posebnu prednost u programima, mjerama i natječajima davat ćemo mladim nositeljima i ženama nositeljicama OPG-a. Da bi naša poljoprivredna proizvodnja bila još veća i produktivnija, poticat ćemo gradnju regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioraciju, okrupnjavanje posjeda OPG-ova te proizvodnju zelene energije na OPG-ovima.

Uvođenjem lokalnih poljoprivrednih proizvoda u školsku prehranu naučit ćemo mlade naraštaje da znaju prepoznati i cijeniti kvalitetu domaće hrane, a poticanjem izravne prodaje poljoprivrednih proizvoda na seljačkim tržnicama i putem e-tržnica ona će biti dostupna širem tržištu.