Razvoju poljoprivrede, kao iznimno važne gospodarske grane, pristupamo na sveobuhvatan način koji uz potpore, edukacije, razvijanje robnih marki i ruralnog turizma podrazumijeva i stvaranje uvjeta za ostanak ljudi na ruralnom prostoru – kroz gradnju cesta, škola i dvorana. Pozitivan rezultat takve politike vidljiv je u Upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava prema kojem je Zagrebačka županija sa 14.978 OPG-a vodeća u RH. Pokazatelj je to da, osim prirodnih, ekoloških i tradicijskih preduvjeta za proizvodnju hrane, uspijevamo zadržati mlade na ruralnim područjima dajući im financijsku, infrastrukturnu i administrativnu potporu i sigurnost.

Našu poljoprivredu osnažit ćemo:

  • Gradnjom ULO hladnjače u sklopu Distributivnog centra za voće i povrće
  • Uvođenjem lokalnih poljoprivrednih proizvoda u školsku prehranu
  • Osnivanjem Centra za nove tehnologije u poljoprivredi, sufinanciranjem iz EU fondova
  • Osnivanjem Vinskog centra kompetencija, kao poveznice između stručnjaka, lokalne zajednice, vinogradara i vinara poticanjem izravne prodaje poljoprivrednih proizvoda, prodaje na seljačkim tržnicama i putem e-tržnica
  • Davanjem prednosti u programima, mjerama i natječajima mladim nositeljima i ženama nositeljicama OPG-a daljnjim razvojem županijskih robnih marki poticanjem okrupnjavanja posjeda OPG-ova
  • Gradnjom regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioraciju
  • Poticanjem proizvodnje zelene energije na OPG-ovima