Zagrebačka županija bogatija je za 7,4 milijuna kuna. Dodatni prihod ostvaren je rebalansom proračuna koji je izglasala Županijska skupština na prijedlog župana Stjepana Kožića.

Rebalans je napravljen radi ostvarenja viška prihoda iz prošle godine.

– Svi projekti koji su bili u proračunu ostaju, a 7,4 milijuna kuna iskoristit ćemo za nove projekte – pojasnio je Kožić.

Najveći dio novca izdvojit će se za Hitnu medicinsku pomoć, tri milijuna kuna.

Izvor: poslovni.hr