Zagrebačka županija uputila je javne pozive gradovima i općinama sa svog područja za dodjelu bespovratnih pet milijuna kuna za izradu projektne dokumentacije razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz EU fondova u programima koji se odnose na razvoj komunalne infrastrukture, poduzetničkih zona te projekata u poljoprivredi, ruralnom razvitku i šumarstvu.

Natječaj je otvoren tijekom cijele godine, do konačnog utroška planiranih sredstava.

U području prometa i komunalne infrastrukture sredstva će se dodjeljivati za izradu projektne dokumentacije za vodoopskrbu, prometnu infrastrukturu, zbrinjavanje komunalnog otpada te otpadnih voda.

U području gospodarstva sredstva će se dodjeljivati za komunalnu infrastrukturu u poduzetničkim zonama te za poduzetničke inkubatore, tehnološke parkove i poduzetničke centre, dok će se u poljoprivredi financirati projekti usklađeni s tematskim ciljevima EU i prioritetima za razdoblje od 2014. – 2020. te Županijskom razvojnom strategijom.

Korisnici potpora mogu biti svi gradovi i općine Zagrebačke županije. Minimalna vrijednost razvojnog projekta za koji se izrađuje projektna dokumentacija iznosi milijun kuna.

Projektna dokumentacija uključuje izradu studije izvodljivosti, izradu studije procjene utjecaja na okoliš te izradu projektne i tehničke dokumentacije, uključujući i idejni projekt, glavni projekt, troškovnik projekta koji ima potvrdu da nije potrebna građevinska dozvola te izvedbenu dokumentaciju.

“Zagrebačka županija jedna od rijetkih, ako ne i jedina županija u Hrvatskoj, koja je u proračunu za 2013. planirala preko 21 milijun kuna za izradu dokumentacije za povlačenje sredstava iz EU fondova. Ovih pet milijuna kuna samo su dio toga”, ističe tim povodom župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić.

Iz Zagrebačke županije pozivaju sve zainteresirane da se jave na natječaj. Sve informacije, tekst natječaja i potrebni obrasci zahtjeva nalaza se na web stranicama Zagrebačke županije www.zagrebacka-zupanija.hr.

Izvor: business.hr