hitna-pomoc-210Zagrebačka županija ima na raspolaganju samo 30 T1 timova hitne medicinske pomoći, što je premalo u odnosu na broj stanovnika i veličinu županije, te je na županijskog Skupštini predloženo da se njihov broj poveća na 50.

Zato će se pokrenuti inicijativa za izmjenu Mreže hitne medicine na području Zagrebačke županije, jednoglasno su na današnjoj sjednici zaključili vijećnici Županijske skupštine.

Kako je istaknuto, Zagrebačka županija se prostire na površini od 3.069 kilometara četvornik i ima gotovo 320.000 stanovnika te 1.930 km cesta, a na raspolaganju joj je svega 30 T1 timova hitne medicinske pomoći, pri čemu prosječna udaljenost do bolnice iznosi oko 40 km.

1 tim ima po jednog liječnika, medicinsku sestru i vozača.

Za usporedbu, Varaždinska županija koja ima gotovo dvostruko manje stanovnika, oko 176.000, na površini od 1.269 km četvornih i sa 1.195 km cesta, ima 25 T1 timova.

Neravnomjerni kriteriji mogu se uočiti i usporedbom pojedinih hrvatskih gradova, rekli su vijećnici.

Tako, na primjer Velika Gorica sa 63.000 stanovnika ima svega 5 T1 timova, a isti broj T1 timova imaju i Čazma s 8.095 stanovnika i Prelog s 7.840 stanovnika.

Ivanić Grad, koji ima 27.946 stanovnika, uopće nema T1 tim, već samo ustrojeno dežurstvo, dok Čakovec, koji ima 27.227 stanovnika, ima 10 T1 timova.

Inicijativom za izmijenom Mreže hitne medicine zagrebačka Županijska skupština predlaže da se broj T1 timova za Zagrebačku županiju poveća s 30 na 50 – odnosno da Jastrebarsko umjesto trenutnih 5 dobije 6 T1 timova, Zaprešić i Samobor umjesto 5 po 7 T1 timova, Velika Gorica umjesto 5, 10 T1 timova.

Također predlaže se da se Ivanić Gradu i Svetom Ivanu Zelini, koji trenutno imaju samo ustrojena dežurstva, dodijeli po 5 T1 timova.

Župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić i Županijska skupština u više navrata upozoravali su resorno Ministarstvo na neodrživo stanje hitne medicine na području Županije.

„Naši stanovnici su zakinuti za adekvatnu hitnu medicinsku pomoć. S obzirom da resorno Ministarstvo do sada nije reagiralo na naše zamolbe, bili smo prisiljeni iz vlastitog proračuna osigurati 3 milijuna kuna kako bi standard hitne medicine doveli na minimum. Nadam se da će ova inicijativa Županijske skupštine uroditi plodom i da će Ministarstvo ispraviti pogrešku nanesenu stanovnicima Zagrebačke županije“, rekao je župan Kožić.

Zagrebačka Županijska skupština donijela je i Godišnje izvješće o izvršenju županijskog Proračuna za 2012. godinu, prema kojem su ostvareni ukupni prihodi u iznosu od 287.692.831,06 kn. Ukupni rashodi u 2012. godini iznosili su 271.178.985,52 kn.

Izvor: Politikaplus.com, 4.07.2013.