Župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić uručio je zaposlenicima Županijskih cesta certifikate o uspješno završenoj edukaciji o lean&green metodi/tehnici.

Lean&green metodologija, koja se u Hrvatskoj tek počinje uvoditi, osigurava smanjenje ukupnih troškova poslovanja kroz minimiziranje otpada i reduciranje nepotrebnih aktivnosti, energetske uštede, kontinuiran rast novih znanja i tehnologija, praćenje proizvodnje tijekom cijelog ciklusa… Krajnji učinak ove metode je povećanje produktivnosti, kao i smanjenje troškova poslovanja.

„U procesima trošimo resurse, a ako se s resursima ne radi na odgovarajući način pojavljuju se gubici. Stoga ova metodologija ide u smjeru ‘da sve dotjera u red’. To je metodologija unapređenja poduzeća zasnovana na povećanju motivacije zaposlenika, povećanju produktivnosti i smanjenju troškova. Danas u svijetu, od tisuće poduzeća ovu metodologiju koristi njih 70 posto, no u Hrvatskoj to ide osjetno sporije, pa ju koristi svega jedan posto poduzeća“ – pojasnio je Nedeljko Štefanić, profesor Fakulteta strojarstva i brodogradnje i  voditelj edukacije.

Županijske ceste prvo su trgovačko društvo u vlasništvu Zagrebačke županije čiji su djetatnici osposobljeni za primjenu lean&green metode. „Svatko od nas dodatno mora uzdizati svoje znanje i vještine kako bi pridonio efikasnijem poslovanju i jeftinijim troškovima“ – poručio je Franjo Lazarin, direktor Županijskih cesta.

Župan Stjepan Kožić naglasio je da ono što struka sugerira treba prihvaćati. „Znanstveno-stručne institucije moraju biti podloga za donošenje političkih odluka. Naime,  često političari donose odluke koje nemaju podlogu u struci pa iza takvih odluka nema ni rezultata“ – rekao je župan, istaknuvši važnost cjeloživotnog obrazovanja, bez kojega bi, smatra, ‘stajali na mjestu’.  „Vjerujem da će i ostala županijska društva slijediti ovaj primjer te uspješnije upravljati procesima i na kraju povećati svoju produktivnost“ – zaključio je župan.