Župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić posjetio je Udrugu „ADHD I JA” iz Dugog Sela. Ova udruga skrbi o djeci s hiperaktivnim poremećajem, s poteškoćama u čitanju i pisanju te ponašanju, a pruža im i stručnu pomoć psihologa, logopeda i defektologa.

Prilikom posjeta, predsjednica udruge Sandra Geri upoznala je župana Kožića s dosadašnjim aktivnostima koje su provedene tijekom petogodišnjeg djelovanja udruge. Trenutno je najveći problem ove udruge, koja skrbi od 95-ero djece, osiguranje sredstava za redoviti rad. Udrugu pomažu Grad Dugo Selo i Zagrebačka županija, ali, prema riječima predsjedince, ne i Ministarstvo socijalne politike i mladih.

„Problem kojeg imate ne može se riješiti bez države, županija ga razumije, no može vam pomoći samo u okviru svojih mogućnosti, a to opet neće biti dostatno. Niz je stvari koje bi trebala financirati država, poput hitne medicinske pomoći, ali to ne čini, pa mora županija“ – rekao je župan. Župan je obećao, u skladu s mogućnostima, daljnju podršku Zagrebačke županije.

Udruga „ADHD I JA” u fazi je pripremanja projekata za socijalni fond Europske unije te je predsjednica Geri izrazila želju za partnerstvom i suradnjom u spomenutim projektima sa Zagrebačkom županijom i Gradom Dugo Selo.