U Zagrebu se održava dvodnevni međunarodni sajam investicijskih projekata – REXPO. Okuplja domaće i strane ulagače te predstavlja priliku za prezentaciju projekata, tvrtki i usluga, kao i promociju investicijskih potencijala gradova i država regije. U sklopu sajma organiziraju se stručne rasprave, panel konferencije i edukacijska predavanja.

Na sajmu je, posredstvom Regionalne razvojne agencije (RRA), prisutna i Zagrebačka županija, a zasebno se predstavljaju i gradovi Velika Gorica, Jastrebarsko i Sveti Ivan Zelina. Izložbene prostore obišao je župan Stjepan Kožić.

„Na sajmu, prije svega, prezentiramo naše poduzetničke zone, koje su u dobroj fazi opremljenosti. Vjerujem da će investitori procijeniti da je Zagrebačka županija dobra lokacija za ulaganja. Da je tome tako može se potvrditi i kroz određene investicije koje su dosad realizirane. A nakon svake investicije dolaze i nova radna mjesta koja su ovoga trenutka Hrvatskoj najpotrebnija“, izjavio je župan. Zagrebačka županija, dodao je, po mnogo čemu je iznad prosjeka RH. „Vjerujem da su tu i naše zasluge i zasluge naših gradova i općina“, rekao je župan.

Zlatko Herček, direktor RRA, rekao je da Agencija, kroz susrete s poslovnim ljudima, pobliže predstavlja županiju kroz njezine gospodarske, ali i turističke te kulturno-tradicijske potencijale. „Poslovnim ljudima, koji su spremni investirati u županiju, ‘nudimo’ poslovne zone, ali i konzultantske usluge Agencije na projektima koji se financiraju iz domaćih izvora i, posebno, iz EU fondova. Investitori od nas mogu dobiti kompletnu sliku o prednostima ulaganja u Zagrebačku županiju“, rekao je Herček.