Ugovor o sufinanciranju nabave dvaju digitalnih, 12-kanalnih elektro-kardiografskih uređaja potpisali su danas župan Stjepan Kožić i ravnatelj zagrebačke Poliklinike za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju Goran Krstačić.

Županija nabavu ovih uređaja, u sklopu javnoga poziva bolničkim ustanovama i poliklinikama s područja grada Zagreba za nabavu medicinske i laboratorijske opreme, sufinancira s 49.975 kuna.

„Polazimo od činjenice da samo zdrav čovjek, kao temelj društva, može pokrenuti puno stvari. Županija nema vlastite opće bolnice, pa se naši stanovnici liječe u bolnicama i poliklinikama u gradu Zagrebu. Stoga ovim zdravstvenim ustanovama svake godine pomažemo u nabavi neophodne medicinsko-laboratorijske opreme. Kroz proteklih pet godina za to smo izdvojili oko 1,5 milijuna kuna“, izjavio je Kožić.

S Poliklinikom za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju, poznatijom kao „Srčana“, Županija surađuje od 2015. godine. Dosad je Poliklinici pomogla nabavu sedam kompleta holter sustava za mjerenje krvnoga tlaka te dvaju rehabilitacijskih bicikla s pripadajućim pokretnim trakama i automatskim tlakomjerom.

„Sufinanciramo nabavu opreme koja je bolnicama i poliklinikama, prema njihovoj ocjeni, najpotrebnija. Svjesni smo da je prevencija puno jeftinija od liječenja, a nama je zdravlje naših stanovnika na prvome mjestu“, rekao je župan.

Javni poziv za sufinanciranje medicinske i laboratorijske opreme raspisan je početkom veljače. Na njega se mogu javiti bolnice i poliklinike čiji su osnivači Grad Zagreb i Republika Hrvatska, a koje specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu i bolničke usluge pružaju stanovnicima županije. Nabavu opreme Županija sufinancira u iznosu do 50 posto njezine vrijednosti, a najviše s 50.000 kuna po korisniku.

„U segmentu prevencije, dijagnostike, liječenja i rehabilitacije naša Poliklinika zbrinjava veliki broj stanovnika županije. Stoga zahvala županu na velikoj susretljivosti i podršci. Elektro-kardiografski uređaji, koje nabavljamo sredstvima Županije, omogućuju da se na deset različitih mjesta vidi EKG zapis, čime on postaje dostupan liječniku u svakom trenutku. Suradnja sa Županijom je lijepa priča koja traje i koju u kontinuitetu želimo nastaviti“, rekao Krstačić.